لیست مدارس ابتدایی اهواز

 

جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن
پسرانه استادشهریار عادی-دولتی 1 گلستان پیچ شهرک دانشگاه 3320082
پسرانه دوشهیدطیبی عادی-دولتی 1 کوى پردیس مقابل مجموعه مسکونی پردیس یک 3328550
پسرانه شهداى نوردولوله عادی-دولتی 1 اهواز روبروى فرهنگ شهربهارستان 3320311
پسرانه شهیدعباسپور عادی-دولتی 1 گلستان ک بوستان 3343895
پسرانه عباس شریف زاده عادی-دولتی 1 اهوازگلستان روبروى سردخانه 3345971
پسرانه مالک اشتر عادی-دولتی 1 جاده گلستان خ منازل مخابرات خ زمزم 3327553
پسرانه حافظ عادی-دولتی 1 جاده گلستان فرهنگ شهرخ سوم 3320250
پسرانه نواب صفوى عادی-دولتی 1 جاده گلستان کوى استادان دانشگاه شهیدچمران 3331944
پسرانه بعثت عادی-دولتی 1 اهوازشهرک آب وبرق خ چهارم 3325358
پسرانه سهیل منشی زاده عادی-دولتی 1 نهضت آبادخ انوشه انتهاى ابومسلم 3335998
پسرانه شایع آل مهدى عادی-دولتی 1 نهضت آبادخ ملک الشعرائ 3335729
پسرانه شرافت عادی-دولتی 1 امانیه خ صدرروبروى دادگسترى 3332390
پسرانه کمال الملک عادی-دولتی 1 نهضت آبادخیابان پیشاهنگی 3331368
پسرانه پوشینه بافت عادی-دولتی 1 گلستان ک سعدى خ شهیدپوید 3343205
پسرانه سهیل منشی زاده عادی-دولتی 1 نهضت آبادخ انوشه انتهاى ابومسلم 3335998
پسرانه شرافت عادی-دولتی 1 امانیه خ صدرروبروى دادگسترى 3332390
پسرانه علامه طباطبائی عادی-دولتی 1 روستاى بیت المقدس 3392548
پسرانه مهاجرین عادی-دولتی 1 شهرک رزمندگان 3392845
پسرانه دکترهوشیار عادی-دولتی 1 امانیه خ جندى شاپورروبروى ناحیه انتظامی 3332694
پسرانه سیزده آبان عادی-دولتی 1 روستاى ملاشیه 3312828
پسرانه دوازده فروردین عادی-دولتی 1 کلستان فازدوم منازل ارتش خ 116 3341088
پسرانه امام رضا عادی-دولتی 1 روستاى تل سبعه 3340060
پسرانه دوشهیدطیبی عادی-دولتی 1 کوى پردیس مقابل مجموعه مسکونی پردیس یک 3328550
پسرانه مالک اشتر عادی-دولتی 1 فرهنگ شهرخامنیت 4 3327553
دخترانه شمس عادی-دولتی 1 کوى سعدى گلستان 3346200
دخترانه مرضیه عادی-دولتی 1 جاده گلستان ک مجاهد 3321505
دخترانه اندیشه عادی-دولتی 1 جاده گلستان ک استادان دانشگاه شهیدچمران 3362842
دخترانه مائده عادی-دولتی 1 اهوازروبروى فرهنگ شهربهارستان 3320311
دخترانه فردوس عادی-دولتی 1 گلستان شهرک دانشگاه 3321889
دخترانه گلستان عادی-دولتی 1 گلستان جاده بوستان منازل سازمان آب وبرق 3328687
دخترانه زینب عادی-دولتی 1 جاده گلستان خ منازل مخابرات خ زمزم 3327553
دخترانه تلاش عادی-دولتی 1 جاده گلستان فرهنگشهرخ سوم 3320250
دخترانه نیرو عادی-دولتی 1 اهوازشهرک آب وبرق خ چهارم 3325358
دخترانه حضرت سکینه (س) عادی-دولتی 1 خ انقلاب خ دژبان نبش خ وحدت 3771351
دخترانه دکترخانعلی عادی-دولتی 1 خشایارخ کسائی نبش غزنوى 3773150
دخترانه عفت عادی-دولتی 1 خ انوشه ک وى گلستان جنب حسینیه امام مهدى(عج) 3338037
دخترانه غزالی عادی-دولتی 1 نهضت آبادخ پیشاهنگی روبروى مسجدآذربایجان 3331750
دخترانه شمس عادی-دولتی 1 کوى سعدى گلستان 3346200
دخترانه شهیدصدوقی عادی-دولتی 1 روستاى ملاشیه کیلومتر7جاده خرمشهر 3312658 3310266
دخترانه بوعلی عادی-دولتی 1 امانیه خ سقراطپ 31 3332113
دخترانه مهدیه عادی-دولتی 1 شهرک نورد 3392522
دخترانه رضوى عادی-دولتی 1 گلستان فازدوم منازل ارتش خ 116 3341088
دخترانه نجمه عادی-دولتی 1 روستاى ملاشیه 3312664
دخترانه فردوس عادی-دولتی 1 گلستان شهرک دانشگاه 3321889
دخترانه حدیث عادی-دولتی 1 خشایارخ فراهانی نبش شهردارى 3774263
دخترانه آسیه عادی-دولتی 1 شهرک رزمندگان 3786896
دخترانه فاطمیه عادی-دولتی 1 روستاى تل سبعه 3340060
دخترانه شکوفه عادی-دولتی 1 گلستان 3343090
پسرانه امام علی (ع ) غیردولتی 1 انتهاى خ کیان ک علوى خ 30مترى علوى پ 0 3394000
پسرانه پارسا غیردولتی 1 گلستان ک سعدى خ همدان 3328897
پسرانه فیض کاشانی غیردولتی 1 ک فرهنگ شهرخ دوم پ 105 3348716
پسرانه مهددانش غیردولتی 1 گلستان جاده بوستان خ اردیبهشت منزل 6 3325059
پسرانه نوآوران غیردولتی 1 خ ولیعصرنبش خ ویلا 3771696
پسرانه رشد غیردولتی 1 شهرک دانشگاه بلواراصلی پ 3070 3322385
پسرانه شهیدوحید غیردولتی 1 کوى مجاهدخ 25مترى ایستگاه اخراتوبوس 3325030
پسرانه فتح غیردولتی 1 بهارستان خیابان سروپلاک 97 3327295
پسرانه راه علامه غیردولتی 1 بهارستان بلوارنخلستان خیابان 3پژوهش 3326648
پسرانه سراى دانش غیردولتی 1 کوى علوى خ شهیدکردونی بالاتردبستان احرارپ 66 3392304
پسرانه فدک غیردولتی 1 اهوازپردیس زمین شهرى خ سپهر 2 3347814
پسرانه مبین غیردولتی 1 شهرک دانشگاه بلواراصلی خ 5پلاک 2 3321678
پسرانه رشد (2) غیردولتی 1 گلستان خ فروردین نبش دى پلاک 281 3323622
پسرانه اندیشه سبز غیردولتی 1 کوى علوى خ مدارس بین کیان وفراهانی پلاک 162 3392208
پسرانه شیخ اشراق غیردولتی 1 گلستان 3365305
پسرانه پارس غیردولتی 1 پردیس 24مترى گلدسته 5 3349339
پسرانه لقمان حکیم غیردولتی 1 امانیه خ دزجنب پاسگاه 16 3368815
پسرانه جاویدان غیردولتی 1 اهوازفرهنگ شهرمقابل دانشگاه آزادمنازل کشاورزى خ ارس پ 17 3351311
دخترانه عاطفه غیردولتی 1 گلستان ک سعدى خ همدان 3343798
دخترانه فرهنگ بانو غیردولتی 1 ک گلستان خ فروردین بین دى وبهمن 3342755
دخترانه مطهره غیردولتی 1 شهرک دانشگاه خ اول پلاک 158 3349435
دخترانه سراى علم غیردولتی 1 گلستان خ فروردین وبین اسفندواقبال اسفندواقب 3344450
دخترانه باغ معلم غیردولتی 1 پردیس خ 24مترى بارازپشت بنگاه نخلک 3351904
پسرانه-دخترانه ادب عادی-دولتی 2 ک شهیدباهنرصددستگاه خ ایثار 2273798
پسرانه-دخترانه پژوهش عادی-دولتی 2 زیتون کارگرى جنب دبستان شیخ بهائی 4449020
پسرانه شهیدعباسپور عادی-دولتی 2 ک نیروخ 4 4440112
پسرانه شهیدمصطفائی عادی-دولتی 2 کوى ملت خ 10عامرى 4470259
پسرانه-دخترانه 12فروردین عادی-دولتی 2 ملی راه خ فردوس بین زاویه وزیبا 4459030
پسرانه-دخترانه 15خرداد عادی-دولتی 2 منبع آب خ 18 2254696
پسرانه بدر عادی-دولتی 2 سیصددستگاه صنایع فولاد 2278925
پسرانه دکترمفتح عادی-دولتی 2 کوى الصافی 400دستگاه 2254846
پسرانه-دخترانه رازى عادی-دولتی 2 کوى عابدى سه راه فرودگاه 4459068
پسرانه رسالت عادی-دولتی 2 کوى رسالت 2273669
پسرانه شرف عادی-دولتی 2 حصیرآبادانتهاى خ 2فرعی جنب درمانگاه شماره 11 2251987
پسرانه شهداى معلم عادی-دولتی 2 کوى باهنرخیابان دانش روبروى منطقه 1 2272065
پسرانه شهداى مکه عادی-دولتی 2 ک ابوذرخ 14جنب پیچ کارون 2241940
پسرانه شهیدجلالی عادی-دولتی 2 حصیرآبادخ 7 2240998
پسرانه شهیدحاج علی شریف زاده عادی-دولتی 2 زویه روبروى کوى ملت 4461708
پسرانه شهیددستجردى عادی-دولتی 2 جنب زندان کارون ک پلیس 2271337
پسرانه شهیدمحمدمهدى حلاجپور عادی-دولتی 2 منبع آب ایستگاه اول 2240213
پسرانه شهیدناصرقبیتی عادی-دولتی 2 عامرى خ شهیدخیطان 4430650
پسرانه شیخ بهائی عادی-دولتی 2 زیتون کارگرى خ رازى 2266513
پسرانه فضیلت عادی-دولتی 2 شهرک نفت فاز 4 9262303
پسرانه کرامت عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 4خ 8 4449973
پسرانه کوشا عادی-دولتی 2 چهارصدروبروى کارخانه یخ 2248708
پسرانه کوشا عادی-دولتی 2 چهارصدروبروى کارخانه یخ 2248708
پسرانه مشعر عادی-دولتی 2 منطقه کارون سپیدارجنب مسجدبلال 2270050
پسرانه مهزیار عادی-دولتی 2 عامرى خ شهیدخیطان 4440991
پسرانه-دخترانه نیکان عادی-دولتی 2 باهنرمستغلات شرکت نفت 2273794
پسرانه علامه عادی-دولتی 2 دروازه روبروى آتش نشانی شرکت نفت 2255998
پسرانه-دخترانه احد عادی-دولتی 2 جاده ماهشهرروستاى کریت برومی 4427696
پسرانه شهیددیلمی عادی-دولتی 2 زرگان جنب پل هوایی 4463220
پسرانه-دخترانه ستایش عادی-دولتی 2 روستاى غیزانیه 6456541
پسرانه اروند عادی-دولتی 2 ک فدائیان اسلام خ تیر 4446346
پسرانه محتشم کاشانی عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 3 4468530
پسرانه فرهنگ عادی-دولتی 2 کوى فرهنگیان روبروى پاستوریزه 4463688
پسرانه-دخترانه رهنما عادی-دولتی 2 شهرک نفت فاز 4 9262877
پسرانه-دخترانه تزکیه عادی-دولتی 2 کوى نفت خ 24مترى دوم 9263861
پسرانه یادگارامام عادی-دولتی 2 پشت فرودگاه روستاى منتظرى 4467133
پسرانه فروغی عادی-دولتی 2 بیست مترى شهردارى خ 3 2245875
پسرانه-دخترانه آفرینش عادی-دولتی 2 کوى مجاهدین خ 3خالدى 2249518
پسرانه سردارشهیدمسعودعمورى عادی-دولتی 2 حصیرآبادانتهاى خ 2فرعی جنب درمانگاه شماره 11 2251987
پسرانه ظهراب حاتم پور عادی-دولتی 2 شهرک آغاجرى 4410044
پسرانه حضرت قائم (عج ) عادی-دولتی 2 ملی راه جنب سازمان آب 4451691
پسرانه امیدآینده عادی-دولتی 2 زیتون کارمندى خ شهیدبندربین زمزم وزمرد 4446368
پسرانه حاج فاخرحیدرى زاده عادی-دولتی 2 کوى نبوت خ الوندجنب دبیرستان پیشتازان 2283800
پسرانه شهیدمصطفی چمران عادی-دولتی 2 ک طالقانی جنب مسجدفاطمه الزهرا 2247337
پسرانه حاج محمدرضاهدایت عادی-دولتی 2 کوى رمضان خ اصلی کارمندى 2299755
پسرانه امیدآینده عادی-دولتی 2 زیتون کارمندى خ زمردنبش فاطمی 4458799
دخترانه شهیدبهمن رستمی عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 4خ 8 4469136
دخترانه فرزانه عادی-دولتی 2 ک سلطان منش پشت انبارجهاد 4443686
دخترانه نجمه عادی-دولتی 2 سپیدارپشت پمپ بنزین 2271160
دخترانه 13آبان عادی-دولتی 2 آسیه آبادلین 6 2243831
دخترانه آزادى عادی-دولتی 2 کوى ملت خ دانیال 4461896
دخترانه اروند عادی-دولتی 2 نیوسایدخ تیر 4444545
دخترانه استادشهریار عادی-دولتی 2 شهرک نفت فاز 1 9262312
دخترانه امت عادی-دولتی 2 عامرى روبروى بانک ملی 2259479
دخترانه ایران عادی-دولتی 2 حصیرآبادلین 3 2241790
دخترانه ایمان عادی-دولتی 2 حصیرآبادلین 11 2240783
دخترانه حضرت رقیه عادی-دولتی 2 زیتون کارمندى خ شهیدبندربین زمزم وزمرد 4446337
دخترانه حضرت شهربانو عادی-دولتی 2 ک الصافی 2252625
دخترانه حضرت مریم عادی-دولتی 2 منبع آب ایستگاه اول 2240213
دخترانه راضیه عادی-دولتی 2 ک رسالت 2277875
دخترانه شهیدجهان آرا عادی-دولتی 2 ک طالقانی جنب مسجدفاطمه الزهرا 2247337
دخترانه شهیدسهیلاقشقائی عادی-دولتی 2 زیتون کارگرى خ شهیدقشقائی 2244952
دخترانه کوثر عادی-دولتی 2 ک شهیدباهنر 2272999
دخترانه مهر عادی-دولتی 2 حصیرآبادخ 3چهارراه سوم 2248038
دخترانه نرجس عادی-دولتی 2 آسیه آبادلین 2 2244405
دخترانه 19دى عادی-دولتی 2 کوى نیروخ سوم 4442597
دخترانه پرورش عادی-دولتی 2 سیصددستگاه صنایع فولاد 2226255
دخترانه گلستان عادی-دولتی 2 جنب زندان کارون ک پلیس 2271337
دخترانه شهیدمزرعه عادی-دولتی 2 زویه روبروى کوى ملت 4461708
دخترانه شایسته عادی-دولتی 2 جاده مسجدسلیمان زرگان جنب پل هوائی 4461063
دخترانه خرد عادی-دولتی 2 کوى ملت فازسه بین خ 6و 7کمربندى 4457942
دخترانه فرهنگ عادی-دولتی 2 کوى فرهنگیان روبروى پاستوریزه 4467788
دخترانه پروین اعتصامی عادی-دولتی 2 کارون جنب دبستان ولی عصر 2252044
دخترانه شقایق عادی-دولتی 2 سپیدارکوى محلاتی خ 6 2277300
دخترانه مهدیه عادی-دولتی 2 شهرک آغاجرى 4410044
دخترانه مینا عادی-دولتی 2 سپیدارخ 27 2270034
دخترانه نرگس عادی-دولتی 2 ملی راه جنب سازمان آب 2248707
دخترانه صفا عادی-دولتی 2 زویه 2پشت فرودگاه کوى منتظرى 4467413
دخترانه حاج محمدرضاهدایت عادی-دولتی 2 کوى رمضان خ اصلی کارمندى 2299755
دخترانه سلسله عادی-دولتی 2 رویه روبروى کوى ملت 4461708
پسرانه شهداى ملی حفارى غیردولتی 2 شهرک قائم دبستان پسرانه 4458091
پسرانه حضرت امام حسین (ع ) غیردولتی 2 منازل سازمانی 200دستگاه صنایع فولاداهواز 2284102
پسرانه محمدیان غیردولتی 2 ک شهیدباهنرمنطقه 5خ 4پ 2و 4 2278676
پسرانه نورعلم غیردولتی 2 کوى ملت خ 16عامرى پ 102 4442265
پسرانه مهر غیردولتی 2 ک ملت خ دانیال خ سیمین 4462325
پسرانه هاتف اصفهانی غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فیلسوف بین زاهدوزاویه 4452601
پسرانه نوبهاران غیردولتی 2 آسیابادنبش خ یک 48 2245020
پسرانه امام رضا(ع ) غیردولتی 2 کوى سلطان منش بلوارنبوت نبش خ 2262007
پسرانه حجت غیردولتی 2 کوى طالقانی پشت پارک علامه پ 6 2252884
پسرانه احرار غیردولتی 2 زیتون کارگرى خ شهیدطاهرى پ 82 4443716
پسرانه امام حسن (ع ) غیردولتی 2 آسیابادخ 8سمت اتوبان پ 122 2247923
پسرانه هادى غیردولتی 2 کوى شهیدباهنر 2274077
پسرانه گلچین غیردولتی 2 بیست مترى شهردارى نبش دوم 2243030
پسرانه راه دانش غیردولتی 2 کوى ملت خ کارون 4461596
پسرانه سنائی غیردولتی 2 رسالت خ – 5پلاک 68 2275849
پسرانه 22بهمن 57 غیردولتی 2 سپیدارکوى محلاتی خ 7 2271819
پسرانه کیهان غیردولتی 2 فولادشهرخ باباطاهرکوچه 2 2271274
پسرانه آیندگان غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ کمیل بین زیتون وزمزم پلاک 129 4447008
پسرانه امیدروشن غیردولتی 2 کوى بعثت منازل زمین شهرى صنایع فولادآیت 2پ 14 2272784
پسرانه گلهاى امید غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فیروزنوبین زمزم وزمردپ 85 4447571
پسرانه شباهنگ غیردولتی 2 کوى جواهرى نبش خ شهیدمنجزى پ 56 4464040
دخترانه شهداى ملی حفارى غیردولتی 2 شهرک قائم 4458091
دخترانه احرار غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فردوس بین زیتون وزیبا 4444334
دخترانه اخلاص غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فردوسی بین زمزم وزمردپ 1320 4446567
دخترانه امام حسین (ع ) غیردولتی 2 منازل صنایع فولادویلایی 2284105
دخترانه شهداى صنعت نفت غیردولتی 2 ک ملت خ 19عامرى نبش فرعی 21 9124605
دخترانه فردوس غیردولتی 2 کوى ملت فلکه عامرى 79 4448882
دخترانه وفا غیردولتی 2 کوى ملت فازسه خ 6 4464396
دخترانه شریعت غیردولتی 2 باهنرمنطقه 7خ یک ش 25 2274724
دخترانه دختران امام غیردولتی 2 کوى ملت 20مترى مقیمی 54 4470202
دخترانه آفاق غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ شهیدصالحپور 4440660
دخترانه معصومین غیردولتی 2 کوى نبوت خ فجر4پ 30 2276162
دخترانه مجذوب عالم غیردولتی 2 زیتون کارگرى خ 3پ 67 2241010

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *