لیست مدارس راهنمایی اهواز – استان خوزستان

جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن  
پسرانه آزادگان عادی-دولتی 1 جاده گلستان روبروى فرهنگ شهر 3322746  
پسرانه شهدائ عادی-دولتی 1 امانیه خ دکترفاطمی روبروى مقرنیروى انتظامی 3331238 3330881  
پسرانه شهیدبهزادبراتی عادی-دولتی 1 خ انقلاب خیابان ولی عصر(عج ) 3772563  
پسرانه شهیدبهشتی عادی-دولتی 1 کوى انقلاب خ اسلامی بین کیان وشیخ بهائ 3774762 3783093  
پسرانه بهارستان عادی-دولتی 1 جاده گلستان کوى 22بهمن 3344950  
پسرانه میثاق عادی-دولتی 1 گلستان 11000000  
پسرانه جماران عادی-دولتی 1 فلکه بزرگ گلستان (کارگر)روبروى فرهنگ شهر 3343348  
دخترانه زاهده عادی-دولتی 1 امانیه خ بوعلی جنب راهنمائی 3331710  
دخترانه حضرت زهرا(س ) عادی-دولتی 1 امانیه کوى بهمن پ 22 3330454  
دخترانه حضرت معصومه (س ) عادی-دولتی 1 خشایارناصرخسروجنوبی جنب مدرسه هاحر 74833  
دخترانه حضرت نرجس (س ) عادی-دولتی 1 امانیه خ بوعلی جنب راهنمائی 3331710  
دخترانه زاهده عادی-دولتی 1 جاده اهوازخرمشهرشهرک بیت المقدس (نورد ) 3393851  
دخترانه حضرت فاطمه (س ) عادی-دولتی 1 فرهنگ شهرمنازل کشاورزى 3341099  
دخترانه بهار عادی-دولتی 1 فرهنگ شهرمنازل کشاورزى 3341099  
دخترانه بهار عادی-دولتی 1 شهرک رزمندگان پشت مسجد 3392845  
دخترانه محدثه عادی-دولتی 1 گلستان 3347955  
دخترانه مهر عادی-دولتی 1 گلستان 3347955  
دخترانه فروغ عادی-دولتی 1 اهوازگلستان 33535363  
دخترانه فردوسی عادی-دولتی 1 اهوازجاده گلستان پردیس 2222222  
دخترانه پردیس عادی-دولتی 1 جاده اهوازخرمشهرشهرک بیت المقدس (نورد ) 3393851  
دخترانه خجسته عادی-دولتی 1 اهواز    
پسرانه پویا غیردولتی 1 کوى تختی خ خرم جنب اداره کل آوپ خوزستان 3335777  
پسرانه صادق غیردولتی 1 شهرک دانشگاه خ اصلی 3323305  
پسرانه دانشگاه غیردولتی 1 اهوازاتوبان گلستان کوى استادان 3364820  
پسرانه امام علی (ع ) غیردولتی 1 گلستان فرهنگ شهرخیابان 10رشد 3345113  
پسرانه توسعه غیردولتی 1 گلستان خیابان اسفند 3342160  
پسرانه مهرمعلم غیردولتی 1 گلستان خیابان فروردین روبروى بانک صادرات 3329225  
پسرانه خیام غیردولتی 1 اهوازبلوارگلستان نرسیده به فلکه فرهنگ شهرخ 14 3327047  
پسرانه بسوى نور غیردولتی 1 اهوازخیابان پیشاهنگی 3335530  
پسرانه دانشجو غیردولتی 1 اهواز 3328562  
پسرانه نویدصادقین غیردولتی 1 اهواز 45563366  
دخترانه علوم غیردولتی 1 پیچ گلستان خ همدان 3326665  
دخترانه دانشگاه غیردولتی 1 گلستان مجتمع آموزشی دانشگاه 3361529  
دخترانه علوم (بزرگسالان ) غیردولتی 1 پیج گلستان خ همدان 3326665  
دخترانه میعاد غیردولتی 1 امانیه خیابان سقراطشرقی 3330452  
پسرانه آزادگان 1 عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 3روبروى پارک 4464508  
پسرانه فردوسی 1 عادی-دولتی 2 ملی راه خ فرشید 2 4435025  
پسرانه ابوذر عادی-دولتی 2 کوى ابوذرانتهاى خ اول 2244513  
پسرانه مجیدخیاط 1 عادی-دولتی 2 زیتون کارگرى خ پشت ترمینال 2245212 2255097  
پسرانه آزادگان 2 عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 3روبروى پارک 4464508  
پسرانه تندگویان عادی-دولتی 2 شهرک نفت فاز 1 9263221  
پسرانه جماران عادی-دولتی 2 کوى ابوذرخ 14 2240088  
پسرانه شهیدرجایی عادی-دولتی 2 کوى شهیدباهنر 2276200  
پسرانه پیشتازان عادی-دولتی 2 کوى نبوت خیابان الوندجنب پیش دانشگاهی اقبال 2279910  
پسرانه شهیدعدنان مقدم عادی-دولتی 2 روستاى نزهه جاده ماهشهر    
پسرانه شهیدبهشتی عادی-دولتی 2 زرگان جنب پل هوایی 4461226  
پسرانه شیخ مفید عادی-دولتی 2 روستاى غیزانیه    
پسرانه فرهنگیان عادی-دولتی 2 زیتون کارمندى جنب هنرستان فتح المبین 4444300  
پسرانه امتحانات متفرقه (متوسطه ) عادی-دولتی 2 اهواز    
دخترانه آئین روشن 1 عادی-دولتی 2 ابتداى منبع آب 2240180  
دخترانه اسمائ 1 عادی-دولتی 2 کارون روبروى شرکت لوله سازى 2240953  
دخترانه جنت عادی-دولتی 2 ملی راه بلوارتوحیدنبش خ فیاض 4433837  
دخترانه دوشهیدسالارى عادی-دولتی 2 زیتون کارگرى روبروى مسجدحجت 2242968  
دخترانه فجر عادی-دولتی 2 انتهاى لین 8حصیرآباد 2240086  
دخترانه حضرت فاطمه عادی-دولتی 2 کوى فدائیان اسلام روبروى ترمینال 4446463  
دخترانه معصومیه عادی-دولتی 2 شهرک نفت فاز 5 9264350  
دخترانه علامه حلی عادی-دولتی 2 سلطان منش خ لاله 4451881  
دخترانه دکترباهنر عادی-دولتی 2 کوى باهنر 2274048  
دخترانه شهیدتوکلی عادی-دولتی 2 سپیدارپشت پمپ بنزین 2270209  
دخترانه حضرت آمنه 1 عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 3 4464472  
دخترانه حضرت آمنه (2) عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 3 4464472  
دخترانه ساجده عادی-دولتی 2 روستاى غیزانیه    
دخترانه امتحانات متفرقه (متوسطه ) عادی-دولتی 2 اهواز    
پسرانه پسرانه امام حسین 1 غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ شهیدجهانگیرى بین زمزم وزمردپ 90 2907770  
پسرانه شهداى صنعت نفت 1 غیردولتی 2 شهرک نفت فاز 4 9263105  
پسرانه فارابی 1 غیردولتی 2 کوى ملت خ کارون 4461473  
پسرانه کاشف 1 غیردولتی 2 کوى ملت فاز 3 4468666  
پسرانه شهداى ملی حفارى 2 غیردولتی 2 ملی حفارى 4458091  
پسرانه البرز غیردولتی 2 زیتون کارمندى 4440312  
پسرانه حضرت مهدى (عج ) غیردولتی 2 باهنرمنطقه 3خ 5پلاک 1 2273733  
پسرانه حضرت امام رضا(ع ) غیردولتی 2 سلطان منش خ نبوت 2255423  
پسرانه دبیرستان بزرگسالان نظام جدیدکاشف غیردولتی 2 کوى ملت فاز 3 4468666  
پسرانه امیرکبیر غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فردوس بین زیتون وزمزم پ 98 4445345  
پسرانه مالک اشتر غیردولتی 2 باهنرمنطقه 7 2272909  
پسرانه نورهدایت غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ جهانگیرى نبش زمردپ 90 4441083  
پسرانه ایران غیردولتی 2 کوى ملت فازیک خ شیخ نبهان پ 81 4467025  
پسرانه کمال الملک غیردولتی 2 کوى ملت خ 3عامرى پ 57 4470889  
پسرانه دهخدا غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ کمیل نبش پارک زیتون پلاک 70 4458161  
پسرانه نواندیش غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد 4440336  
پسرانه حجت (عج ) غیردولتی 2 شهرک ملی حفارى خ فتح 9پ 86 4451761  
پسرانه بزرگسالان مالک اشتر غیردولتی 2 باهنرمنطقه 7 2272909  
پسرانه بزرگسالان نواندیش غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد 4440336  
پسرانه بزرگسالان حجت (عج ) غیردولتی 2 شهرک ملی حفارى خ فتح 9پ 86 4458408  
پسرانه مهرآرا غیردولتی 2 کوى ملت خ 5بلوارپ 46 2247337  
پسرانه بزرگسالان ایران غیردولتی 2 کوى ملت فازیک خ شیخ نبهان پ 81 4467025  
دخترانه خوارزمی 1 غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فروغ بین زاهدومناطق پ 146 4452906  
دخترانه دخترانه شهداى صنعت نفت 2 غیردولتی 2 شهرک نفت فاز 3 9262663  
دخترانه عرفان 1 غیردولتی 2 کوى ملت خ 20اقبال 4455999  
دخترانه دخترانه امام حسین 2 غیردولتی 2 صنایع فولاد 2284103  
دخترانه دخترانه شهداى ملی حفارى 1 غیردولتی 2 ملی حفارى شهرک قائم 4458091  
دخترانه فروغ دانش غیردولتی 2 کوى ملت خ شیخ نبهان پ 31 4470980  
دخترانه طلیعه غیردولتی 2 باهنرمنطقه 7خ اول 2275091  
دخترانه شایستگان علم غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ شهیدعباسی بین زمردوزمزم 4440893  
پسرانه پیش دانشگاهی خاتم النبیائ عادی-دولتی 1 جاده گلستان خیابان پاسگاه انتهاى فرهنگ شهر 3323900
دخترانه پیش دانشگاهی کوثر عادی-دولتی 1 کوى تختی خ دز 3331941
دخترانه زاهده عادی-دولتی 1 فلکه بزرگ گلستان (کارگر ) 3343348
پسرانه مرکزپیش دانشگاهی دانشگاه غیردولتی 1 شهرک دانشگاه 3364820
پسرانه صادق غیردولتی 1 شهرک دانشگاه خ اصلی 3323305
پسرانه مرکزپیش دانشگاهی پویا غیردولتی 1 اهواز-امانیه خ 8مترى 3335777
پسرانه پویا غیردولتی 1 امانیه فلکه ساعت 3332190
پسرانه توسعه غیردولتی 1 اهواز 3342160
پسرانه بسوى نور غیردولتی 1 اهوازخ پیش آهنگی 3335530
دخترانه پیش دانشگاهی میعاد غیردولتی 1 امانیه خ سقراطشرقی 3330452
دخترانه مرکزپیش دانشگاهی دانشگاه غیردولتی 1 گلستان مجتمع آموزشی دانشگاه 3361529
پسرانه اقبال لاهورى عادی-دولتی 2 کوى نبوت 2274527
پسرانه شهیدعدنان مقدم عادی-دولتی 2 روستاى نزهه جاده ماهشهر  
پسرانه امتحانات متفرقه(پیش دانشگاهی ) عادی-دولتی 2 اهواز  
دخترانه فاطمیه 1 عادی-دولتی 2 ملی راه خ فیاض 4451038
دخترانه ساجده عادی-دولتی 2 روستاى غیزانیه  
دخترانه فجر عادی-دولتی 2 سپیدارروبروى بهداشت 2284500
دخترانه امتحانات متفرقه(پیش دانشگاهی ) عادی-دولتی 2 اهواز  
پسرانه حضرت امام حسین (ع ) غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ شهیدجهانگیرى بین زمزم وزمردپ 90 2907770
پسرانه شهداى صنعت نفت غیردولتی 2 شهرک نفت فاز 4 9263105
پسرانه فارابی غیردولتی 2 کوى ملت خ کارون 4461473
پسرانه کاشف غیردولتی 2 کوى ملت فاز 3 4468666
پسرانه امام رضا(ع ) غیردولتی 2 کوى سلطانی منش خ نبوت 2255423
پسرانه امیرکبیر غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فردوس بین زیتون وزمزم پ 98 4445345
پسرانه شهداى ملی حفارى غیردولتی 2 ملی حفارى 4458091
پسرانه پیش دانشگاهی البرز غیردولتی 2 زیتون کارمندى 4440312
پسرانه بزرگسالان نواندیش غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد 4440336
پسرانه ایران غیردولتی 2 کوى ملت بین فلکه عامرى ودانیال 4471020
پسرانه نورهدایت غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ جهانگیرى نبش زمردپ 90 4441083
پسرانه بزرگسالان ایران غیردولتی 2 اهواز  
پسرانه مهرآرا غیردولتی 2 اهواز  
دخترانه شهداى صنعت نفت غیردولتی 2 شهرک نفت فاز 3 9262663
دخترانه عرفان غیردولتی 2 کوى ملت خ 20اقبال 4455999
دخترانه امام حسین (ع ) غیردولتی 2 صنایع فولاد 2284103
دخترانه شهداى ملی حفارى غیردولتی 2 ملی حفارى شهرک قائم 4458091
دخترانه فروغ دانش غیردولتی 2 کوى ملت خ شیخ نبهان پ 31 4470044
دخترانه بزرگسالان خوارزمی غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فروغ بین زاهدومناطق پ 146 4452906
دخترانه طلیعه غیردولتی 2 باهنرمنطقه 7خ اول 2275091
دخترانه بزرگسالان فروغ دانش غیردولتی 2 کوى ملت خ شیخ نبهان پ 31 4470044
دخترانه شایستگان علم غیردولتی 2 اهواززیتون کارمندى خ شهیدعباسی 4440001

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *