لیست دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی اهواز- استان خوزستان

جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن  
پسرانه آزادگان عادی-دولتی 1 جاده گلستان روبروى فرهنگ شهر 3322746  
پسرانه شهدائ عادی-دولتی 1 امانیه خ دکترفاطمی روبروى مقرنیروى انتظامی 3331238 3330881  
پسرانه شهیدبهزادبراتی عادی-دولتی 1 خ انقلاب خیابان ولی عصر(عج ) 3772563  
پسرانه شهیدبهشتی عادی-دولتی 1 کوى انقلاب خ اسلامی بین کیان وشیخ بهائ 3774762 3783093  
پسرانه بهارستان عادی-دولتی 1 جاده گلستان کوى 22بهمن 3344950  
پسرانه میثاق عادی-دولتی 1 گلستان 11000000  
پسرانه جماران عادی-دولتی 1 فلکه بزرگ گلستان (کارگر)روبروى فرهنگ شهر 3343348  
دخترانه زاهده عادی-دولتی 1 امانیه خ بوعلی جنب راهنمائی 3331710  
دخترانه حضرت زهرا(س ) عادی-دولتی 1 امانیه کوى بهمن پ 22 3330454  
دخترانه حضرت معصومه (س ) عادی-دولتی 1 خشایارناصرخسروجنوبی جنب مدرسه هاحر 74833  
دخترانه حضرت نرجس (س ) عادی-دولتی 1 امانیه خ بوعلی جنب راهنمائی 3331710  
دخترانه زاهده عادی-دولتی 1 جاده اهوازخرمشهرشهرک بیت المقدس (نورد ) 3393851  
دخترانه حضرت فاطمه (س ) عادی-دولتی 1 فرهنگ شهرمنازل کشاورزى 3341099  
دخترانه بهار عادی-دولتی 1 فرهنگ شهرمنازل کشاورزى 3341099  
دخترانه بهار عادی-دولتی 1 شهرک رزمندگان پشت مسجد 3392845  
دخترانه محدثه عادی-دولتی 1 گلستان 3347955  
دخترانه مهر عادی-دولتی 1 گلستان 3347955  
دخترانه فروغ عادی-دولتی 1 اهوازگلستان 33535363  
دخترانه فردوسی عادی-دولتی 1 اهوازجاده گلستان پردیس 2222222  
دخترانه پردیس عادی-دولتی 1 جاده اهوازخرمشهرشهرک بیت المقدس (نورد ) 3393851  
دخترانه خجسته عادی-دولتی 1 اهواز    
پسرانه پویا غیردولتی 1 کوى تختی خ خرم جنب اداره کل آوپ خوزستان 3335777  
پسرانه صادق غیردولتی 1 شهرک دانشگاه خ اصلی 3323305  
پسرانه دانشگاه غیردولتی 1 اهوازاتوبان گلستان کوى استادان 3364820  
پسرانه امام علی (ع ) غیردولتی 1 گلستان فرهنگ شهرخیابان 10رشد 3345113  
پسرانه توسعه غیردولتی 1 گلستان خیابان اسفند 3342160  
پسرانه مهرمعلم غیردولتی 1 گلستان خیابان فروردین روبروى بانک صادرات 3329225  
پسرانه خیام غیردولتی 1 اهوازبلوارگلستان نرسیده به فلکه فرهنگ شهرخ 14 3327047  
پسرانه بسوى نور غیردولتی 1 اهوازخیابان پیشاهنگی 3335530  
پسرانه دانشجو غیردولتی 1 اهواز 3328562  
پسرانه نویدصادقین غیردولتی 1 اهواز 45563366  
دخترانه علوم غیردولتی 1 پیچ گلستان خ همدان 3326665  
دخترانه دانشگاه غیردولتی 1 گلستان مجتمع آموزشی دانشگاه 3361529  
دخترانه علوم (بزرگسالان ) غیردولتی 1 پیج گلستان خ همدان 3326665  
دخترانه میعاد غیردولتی 1 امانیه خیابان سقراطشرقی 3330452  
پسرانه آزادگان 1 عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 3روبروى پارک 4464508  
پسرانه فردوسی 1 عادی-دولتی 2 ملی راه خ فرشید 2 4435025  
پسرانه ابوذر عادی-دولتی 2 کوى ابوذرانتهاى خ اول 2244513  
پسرانه مجیدخیاط 1 عادی-دولتی 2 زیتون کارگرى خ پشت ترمینال 2245212 2255097  
پسرانه آزادگان 2 عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 3روبروى پارک 4464508  
پسرانه تندگویان عادی-دولتی 2 شهرک نفت فاز 1 9263221  
پسرانه جماران عادی-دولتی 2 کوى ابوذرخ 14 2240088  
پسرانه شهیدرجایی عادی-دولتی 2 کوى شهیدباهنر 2276200  
پسرانه پیشتازان عادی-دولتی 2 کوى نبوت خیابان الوندجنب پیش دانشگاهی اقبال 2279910  
پسرانه شهیدعدنان مقدم عادی-دولتی 2 روستاى نزهه جاده ماهشهر    
پسرانه شهیدبهشتی عادی-دولتی 2 زرگان جنب پل هوایی 4461226  
پسرانه شیخ مفید عادی-دولتی 2 روستاى غیزانیه    
پسرانه فرهنگیان عادی-دولتی 2 زیتون کارمندى جنب هنرستان فتح المبین 4444300  
پسرانه امتحانات متفرقه (متوسطه ) عادی-دولتی 2 اهواز    
دخترانه آئین روشن 1 عادی-دولتی 2 ابتداى منبع آب 2240180  
دخترانه اسمائ 1 عادی-دولتی 2 کارون روبروى شرکت لوله سازى 2240953  
دخترانه جنت عادی-دولتی 2 ملی راه بلوارتوحیدنبش خ فیاض 4433837  
دخترانه دوشهیدسالارى عادی-دولتی 2 زیتون کارگرى روبروى مسجدحجت 2242968  
دخترانه فجر عادی-دولتی 2 انتهاى لین 8حصیرآباد 2240086  
دخترانه حضرت فاطمه عادی-دولتی 2 کوى فدائیان اسلام روبروى ترمینال 4446463  
دخترانه معصومیه عادی-دولتی 2 شهرک نفت فاز 5 9264350  
دخترانه علامه حلی عادی-دولتی 2 سلطان منش خ لاله 4451881  
دخترانه دکترباهنر عادی-دولتی 2 کوى باهنر 2274048  
دخترانه شهیدتوکلی عادی-دولتی 2 سپیدارپشت پمپ بنزین 2270209  
دخترانه حضرت آمنه 1 عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 3 4464472  
دخترانه حضرت آمنه (2) عادی-دولتی 2 کوى ملت فاز 3 4464472  
دخترانه ساجده عادی-دولتی 2 روستاى غیزانیه    
دخترانه امتحانات متفرقه (متوسطه ) عادی-دولتی 2 اهواز    
پسرانه پسرانه امام حسین 1 غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ شهیدجهانگیرى بین زمزم وزمردپ 90 2907770  
پسرانه شهداى صنعت نفت 1 غیردولتی 2 شهرک نفت فاز 4 9263105  
پسرانه فارابی 1 غیردولتی 2 کوى ملت خ کارون 4461473  
پسرانه کاشف 1 غیردولتی 2 کوى ملت فاز 3 4468666  
پسرانه شهداى ملی حفارى 2 غیردولتی 2 ملی حفارى 4458091  
پسرانه البرز غیردولتی 2 زیتون کارمندى 4440312  
پسرانه حضرت مهدى (عج ) غیردولتی 2 باهنرمنطقه 3خ 5پلاک 1 2273733  
پسرانه حضرت امام رضا(ع ) غیردولتی 2 سلطان منش خ نبوت 2255423  
پسرانه دبیرستان بزرگسالان نظام جدیدکاشف غیردولتی 2 کوى ملت فاز 3 4468666  
پسرانه امیرکبیر غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فردوس بین زیتون وزمزم پ 98 4445345  
پسرانه مالک اشتر غیردولتی 2 باهنرمنطقه 7 2272909  
پسرانه نورهدایت غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ جهانگیرى نبش زمردپ 90 4441083  
پسرانه ایران غیردولتی 2 کوى ملت فازیک خ شیخ نبهان پ 81 4467025  
پسرانه کمال الملک غیردولتی 2 کوى ملت خ 3عامرى پ 57 4470889  
پسرانه دهخدا غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ کمیل نبش پارک زیتون پلاک 70 4458161  
پسرانه نواندیش غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد 4440336  
پسرانه حجت (عج ) غیردولتی 2 شهرک ملی حفارى خ فتح 9پ 86 4451761  
پسرانه بزرگسالان مالک اشتر غیردولتی 2 باهنرمنطقه 7 2272909  
پسرانه بزرگسالان نواندیش غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد 4440336  
پسرانه بزرگسالان حجت (عج ) غیردولتی 2 شهرک ملی حفارى خ فتح 9پ 86 4458408  
پسرانه مهرآرا غیردولتی 2 کوى ملت خ 5بلوارپ 46 2247337  
پسرانه بزرگسالان ایران غیردولتی 2 کوى ملت فازیک خ شیخ نبهان پ 81 4467025  
دخترانه خوارزمی 1 غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فروغ بین زاهدومناطق پ 146 4452906  
دخترانه دخترانه شهداى صنعت نفت 2 غیردولتی 2 شهرک نفت فاز 3 9262663  
دخترانه عرفان 1 غیردولتی 2 کوى ملت خ 20اقبال 4455999  
دخترانه دخترانه امام حسین 2 غیردولتی 2 صنایع فولاد 2284103  
دخترانه دخترانه شهداى ملی حفارى 1 غیردولتی 2 ملی حفارى شهرک قائم 4458091  
دخترانه فروغ دانش غیردولتی 2 کوى ملت خ شیخ نبهان پ 31 4470980  
دخترانه طلیعه غیردولتی 2 باهنرمنطقه 7خ اول 2275091  
دخترانه شایستگان علم غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ شهیدعباسی بین زمردوزمزم 4440893  
پسرانه پیش دانشگاهی خاتم النبیائ عادی-دولتی 1 جاده گلستان خیابان پاسگاه انتهاى فرهنگ شهر 3323900
دخترانه پیش دانشگاهی کوثر عادی-دولتی 1 کوى تختی خ دز 3331941
دخترانه زاهده عادی-دولتی 1 فلکه بزرگ گلستان (کارگر ) 3343348
پسرانه مرکزپیش دانشگاهی دانشگاه غیردولتی 1 شهرک دانشگاه 3364820
پسرانه صادق غیردولتی 1 شهرک دانشگاه خ اصلی 3323305
پسرانه مرکزپیش دانشگاهی پویا غیردولتی 1 اهواز-امانیه خ 8مترى 3335777
پسرانه پویا غیردولتی 1 امانیه فلکه ساعت 3332190
پسرانه توسعه غیردولتی 1 اهواز 3342160
پسرانه بسوى نور غیردولتی 1 اهوازخ پیش آهنگی 3335530
دخترانه پیش دانشگاهی میعاد غیردولتی 1 امانیه خ سقراطشرقی 3330452
دخترانه مرکزپیش دانشگاهی دانشگاه غیردولتی 1 گلستان مجتمع آموزشی دانشگاه 3361529
پسرانه اقبال لاهورى عادی-دولتی 2 کوى نبوت 2274527
پسرانه شهیدعدنان مقدم عادی-دولتی 2 روستاى نزهه جاده ماهشهر  
پسرانه امتحانات متفرقه(پیش دانشگاهی ) عادی-دولتی 2 اهواز  
دخترانه فاطمیه 1 عادی-دولتی 2 ملی راه خ فیاض 4451038
دخترانه ساجده عادی-دولتی 2 روستاى غیزانیه  
دخترانه فجر عادی-دولتی 2 سپیدارروبروى بهداشت 2284500
دخترانه امتحانات متفرقه(پیش دانشگاهی ) عادی-دولتی 2 اهواز  
پسرانه حضرت امام حسین (ع ) غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ شهیدجهانگیرى بین زمزم وزمردپ 90 2907770
پسرانه شهداى صنعت نفت غیردولتی 2 شهرک نفت فاز 4 9263105
پسرانه فارابی غیردولتی 2 کوى ملت خ کارون 4461473
پسرانه کاشف غیردولتی 2 کوى ملت فاز 3 4468666
پسرانه امام رضا(ع ) غیردولتی 2 کوى سلطانی منش خ نبوت 2255423
پسرانه امیرکبیر غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فردوس بین زیتون وزمزم پ 98 4445345
پسرانه شهداى ملی حفارى غیردولتی 2 ملی حفارى 4458091
پسرانه پیش دانشگاهی البرز غیردولتی 2 زیتون کارمندى 4440312
پسرانه بزرگسالان نواندیش غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فتاح بین زمزم وزمرد 4440336
پسرانه ایران غیردولتی 2 کوى ملت بین فلکه عامرى ودانیال 4471020
پسرانه نورهدایت غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ جهانگیرى نبش زمردپ 90 4441083
پسرانه بزرگسالان ایران غیردولتی 2 اهواز  
پسرانه مهرآرا غیردولتی 2 اهواز  
دخترانه شهداى صنعت نفت غیردولتی 2 شهرک نفت فاز 3 9262663
دخترانه عرفان غیردولتی 2 کوى ملت خ 20اقبال 4455999
دخترانه امام حسین (ع ) غیردولتی 2 صنایع فولاد 2284103
دخترانه شهداى ملی حفارى غیردولتی 2 ملی حفارى شهرک قائم 4458091
دخترانه فروغ دانش غیردولتی 2 کوى ملت خ شیخ نبهان پ 31 4470044
دخترانه بزرگسالان خوارزمی غیردولتی 2 زیتون کارمندى خ فروغ بین زاهدومناطق پ 146 4452906
دخترانه طلیعه غیردولتی 2 باهنرمنطقه 7خ اول 2275091
دخترانه بزرگسالان فروغ دانش غیردولتی 2 کوى ملت خ شیخ نبهان پ 31 4470044
دخترانه شایستگان علم غیردولتی 2 اهواززیتون کارمندى خ شهیدعباسی 4440001

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

2 پاسخ

  1. ziba گفت:

    سلام من مرکز شهر هستم میخوام پیش دانشگاهی دخترانه بزرگسالان بخونم, لطفا یه ادرس نزدیک بهم بدین

  2. مانی گفت:

    یادش بخیر دو شهید سالاری چقد شماره میدادیم رو دیواراش مینوشتیم

    فلانی عاشقتم البته قبلش راهنمایی همون نزدیکیو مورد زیارت قرار دادیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *