شنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۶
»   بلیط قطار  »   برنامه حرکت و قیمت بلیط قطار در زمستان 1394
2,118 views
۲۳ دی ۱۳۹۴ , ساعت ۱۸:۴۳

برنامه حرکت و قیمت بلیط قطار در زمستان ۱۳۹۴

جهت دریافت برنامه حرکت قطار ها و قیمت بلیط آنها روی لینک زیر کلیک کنید.

pdf-icon

مبدا مقصد مسافت نوع قطار قیمت بلیت مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
مبدا مقصد مسافت نوع قطار قیمت بلیت شرکت شماره قطار از مبدا روز حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
تهران مشهد ۹۵۰ پردیس (تندرو) ۸۰۴۰۰۰ رجا ۳۷۲ همه روزه ۰۷:۰۰ ۱۴:۵۰
مشهد تهران ۹۵۰ پردیس (تندرو) ۸۰۴۰۰۰ رجا ۳۷۳ همه روزه ۰۷:۰۰ ۱۴:۵۵
تهران مشهد ۹۵۰ پردیس (تندرو) ۸۰۴۰۰۰ رجا ۳۷۴ همه روزه ۰۷:۲۵ ۱۵:۲۰
مشهد تهران ۹۵۰ پردیس (تندرو) ۸۰۴۰۰۰ رجا ۳۷۵ همه روزه ۰۷:۳۰ ۱۵:۳۰
تهران مشهد ۹۵۰ پردیس (تندرو) ۸۰۴۰۰۰ رجا ۳۷۶ یکروزدرمیان ۰۸:۰۰ ۱۵:۵۵
مشهد تهران ۹۵۰ پردیس (تندرو) ۸۰۴۰۰۰ رجا ۳۷۷ یکروزدرمیان ۰۷:۵۵ ۱۵:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۴۴۰۷۰۰ رجا ۳۸۰ همه روزه ۰۸:۲۰ ۱۸:۲۵
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۴۴۰۷۰۰ رجا ۳۸۱ همه روزه ۰۸:۱۵ ۱۸:۲۵
تهران شاهرود ۴۵۰ اتوبوسی دوطبقه تهویه دار(صبا) ۱۸۰۰۰۰ رجا ۹۵۰ همه روزه ۰۸:۴۰ ۱۳:۳۰
شاهرود تهران ۴۵۰ اتوبوسی دوطبقه تهویه دار(صبا) ۱۸۰۰۰۰ رجا ۹۵۱ همه روزه ۱۵:۴۰ ۲۱:۱۰
شاهرود مشهد ۵۰۰ ۴تخته درجه یک-۶صندلی درجه دو ۱۶۴۳۰۰ -۳۶۱۵۰۰ رجا ۳۲۶ همه روزه ۱۳:۴۵ ۲۰:۴۰
مشهد شاهرود ۵۰۰ ۴تخته درجه یک-۶صندلی درجه دو ۱۶۴۳۰۰ -۳۶۱۵۰۰ رجا ۳۲۷ همه روزه ۰۲:۱۰ ۰۸:۵۰
تهران سمنان ۲۵۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۸۵۰۰۰ رجا ۹۵۲ همه روزه ۱۵:۳۵ ۱۸:۲۰
سمنان تهران ۲۵۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۸۵۰۰۰ رجا ۹۵۳ همه روزه ۰۵:۲۵ ۰۸:۱۵
تهران مشهد ۹۵۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۴۴۰۷۰۰ رجا ۳۱۸ همه روزه ۰۹:۰۰ ۲۱:۲۵
مشهد تهران ۹۵۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۴۴۰۷۰۰ رجا ۳۱۹ همه روزه ۰۸:۳۵ ۲۰:۴۵
سمنان مشهد ۷۰۰ ۴تخته درجه یک-۶صندلی درجه دو ۲۱۹۸۰۰ -۴۷۲۵۰۰ رجا ۳۲۴ همه روزه ۱۲:۱۵ ۲۱:۴۵
مشهد سمنان ۷۰۰ ۴تخته درجه یک-۶صندلی درجه دو ۲۱۹۸۰۰ -۴۷۲۵۰۰ رجا ۳۲۵ همه روزه ۰۰:۲۰ ۰۹:۳۵
تهران نیشابور ۸۰۰ ۶ تخته درجه یک (میلاد)-۶ صندلی درجه دو ۲۵۳۱۰۰ – ۴۸۲۵۰۰ رجا ۳۵۴ همه روزه ۱۱:۳۵ ۲۲:۲۰
نیشابور تهران ۸۰۰ ۶ تخته درجه یک (میلاد)-۶ صندلی درجه دو ۲۵۳۱۰۰ – ۴۸۲۵۰۰ رجا ۳۵۵ همه روزه ۱۲:۱۵ ۲۲:۵۵
تهران خواف ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه یک-۶ صندلی درجه دو ۳۲۸۶۰۰ -۵۲۹۰۰۰ رجا ۳۵۶ یکروز در میان ۱۲:۱۰ ۰۲:۳۰
خواف تهران ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه یک-۶ صندلی درجه دو ۳۲۸۶۰۰ -۵۲۹۰۰۰ رجا ۳۵۷ یکروز در میان ۱۴:۴۵ ۵:۰۵
تهران طبس ۱۳۰۰ ۶تخته درجه یک (پارسی) ۵۸۴۰۰۰ رجا ۳۵۸ یکروز در میان ۱۲:۲۵ ۰۴:۴۰
طبس تهران ۱۳۰۰ ۶تخته درجه یک (پارسی) ۵۸۴۰۰۰ رجا ۳۵۹ یکروز در میان ۱۲:۳۰ ۴:۴۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴تخته درجه یک(مارال) ۵۶۰۰۰۰ وانیاریل ۳۶۸ یکروز در میان ۲۳:۱۵ ۱۰:۵۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴تخته درجه یک(مارال) ۵۶۰۰۰۰ وانیاریل ۳۶۹ یکروز در میان ۱۶:۰۰ ۰۳:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۶تخته درجه یک-۶ تخته درجه یک (میلاد)-۶ صندلی درجه دو ۴۹۹۰۰۰-۵۵۹۰۰۰ رجا ۳۵۰ همه روزه ۱۴:۰۰ ۰۱:۵۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۶تخته درجه یک-۶ تخته درجه یک (میلاد)-۶ صندلی درجه دو ۴۹۹۰۰۰-۵۵۹۰۰۰ رجا ۳۵۱ همه روزه ۱۱:۵۰ ۰:۰۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته لوکس-اتوبوسی ۶۰۴۰۰۰-۶۲۴۰۰۰ مهتاب-هستیا ۳۴۴ همه روزه ۲۱:۲۰ ۰۹:۰۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته لوکس-اتوبوسی ۶۰۴۰۰۰-۶۲۴۰۰۰ مهتاب-هستیا ۳۴۵ همه روزه ۲۳:۳۵ ۱۱:۲۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته درجه یک(کویر) ۵۷۴۰۰۰ جوپار ۳۳۰ همه روزه ۱۵:۱۵ ۰۲:۵۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته درجه یک(کویر) ۵۷۴۰۰۰ جوپار ۳۳۱ همه روزه ۱۳:۲۵ ۰۱:۲۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(خلیج فارس)-لوکس۴نفره اکسپرس ۷۵۹۰۰۰-۶۵۹۰۰۰ رجا ۳۳۴ همه روزه ۱۶:۰۰ ۰۳:۴۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(خلیج فارس)-لوکس۴نفره اکسپرس ۷۵۹۰۰۰-۶۵۹۰۰۰ رجا ۳۳۵ همه روزه ۲۲:۰۵ ۰۹:۵۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(غزال) ۸۴۳۰۰۰ وانیا ریل ۳۴۲ همه روزه ۲۰:۰۰ ۷:۳۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(غزال) ۸۴۳۰۰۰ وانیا ریل ۳۴۳ همه روزه ۲۱:۴۰ ۹:۳۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(سیمرغ) ۷۸۹۰۰۰ رجا ۳۳۶ همه روزه ۱۷:۱۵ ۰۴:۵۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(سیمرغ) ۷۸۹۰۰۰ رجا ۳۳۷ همه روزه ۲۰:۰۰ ۰۸:۰۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(نگین) ۷۲۹۰۰۰ ریل ترابر سبا ۳۴۸ همه روزه ۱۶:۵۰ ۰۴:۲۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(نگین) ۷۲۹۰۰۰ ریل ترابر سبا ۳۴۹ همه روزه ۱۶:۲۵ ۰۴:۱۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک (پلور)-۴تخته درجه یک پلور ویژه(مجلل زندگی) ۱۵۰۰۰۰۰-۷۹۴۰۰۰ راه آهن حمل و نقل-رجا ۳۶۲ همه روزه ۱۷:۵۵ ۰۵:۳۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴تخته درجه یک (پلور)-۴تخته درجه یک پلور ویژه(مجلل زندگی) ۱۵۰۰۰۰۰-۷۹۴۰۰۰ راه آهن حمل و نقل-رجا ۳۶۳ همه روزه ۱۸:۳۰ ۰۶:۵۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(نور) ۹۱۹۰۰۰ نورالرضا ۳۶۶ همه روزه ۱۸:۳۵ ۰۶:۴۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(نور) ۹۱۹۰۰۰ نورالرضا ۳۶۷ همه روزه ۱۸:۰۰ ۰۵:۴۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک (پلور-سروش)-لوکس۴نفری نگین-لوکس۶نفری نگین ۴۹۹۰۰۰-۶۴۰۰۰۰-۸۴۰۰۰۰-۸۵۴۰۰۰ بنیاد-ریل ترابر سبا ۳۳۲ همه روزه ۲۲:۰۰ ۰۹:۴۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک (پلور-سروش)-لوکس۴نفری نگین-لوکس۶نفری نگین ۴۹۹۰۰۰-۶۴۰۰۰۰-۸۴۰۰۰۰-۸۵۴۰۰۰ بنیاد-ریل ترابر سبا ۳۳۳ همه روزه ۲۲:۳۰ ۱۰:۱۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(غزال)-vip غزال ۸۶۱۰۰۰-۸۴۳۰۰۰ بنیاد ۳۴۰ همه روزه ۱۹:۳۵ ۰۷:۱۵
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک(غزال)-vip غزال ۸۶۱۰۰۰-۸۴۳۰۰۰ بنیاد ۳۴۱ همه روزه ۲۱:۱۵ ۰۹:۰۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک (سبز) ۷۸۹۰۰۰ رجا ۳۳۸ همه روزه ۲۰:۲۵ ۰۸:۰۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۴ تخته درجه یک (سبز) ۷۸۹۰۰۰ رجا ۳۳۹ همه روزه ۲۰:۵۰ ۰۸:۴۵
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته درجه یک ۵۴۴۰۰۰ رعد ۳۴۶ همه روزه ۱۴:۴۰ ۰۲:۲۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته درجه یک ۵۴۴۰۰۰ رعد ۳۴۷ همه روزه ۱۲:۲۵ ۰۰:۳۰
تهران مشهد ۹۵۰ ۶ تخته درجه دو ۴۲۳۵۰۰ رجا ۳۶۴ همه روزه ۰۱:۴۵ ۱۳:۴۰
مشهد تهران ۹۵۰ ۶ تخته درجه دو ۴۲۳۵۰۰ رجا ۳۶۵ همه روزه ۰۱:۴۵ ۱۳:۴۵
ازادور مشهد ۳۵۰ اتوبوسی تهویه دار ۶۴۵۰۰ رجا ۹۷۰ همه روزه ۰۴:۲۵ ۰۸:۴۵
مشهد آزادور ۳۵۰ اتوبوسی تهویه دار ۶۴۵۰۰ رجا ۹۷۱ همه روزه ۱۳:۵۵ ۱۸:۱۵
طبس مشهد ۵۵۰ اتوبوسی مبله-کوپه صندلی- کوپه چهارتخته ۲۸۶۵۰۰ – ۲۲۱۵۰۰ -۱۷۸۵۰۰ بنیاد ۹۷۴ یکروز در میان ۲۳:۴۵ ۰۶:۵۵
مشهد طبس ۵۵۰ اتوبوسی مبله-کوپه صندلی- کوپه چهارتخته ۲۸۶۵۰۰ – ۲۲۱۵۰۰ -۱۷۸۵۰۰ بنیاد ۹۷۵ یکروز در میان ۲۳:۱۵ ۰۵:۴۵
اصفهان مشهد ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه یک(غزال / نور) ۱۰۶۰۰۰۰ – ۹۷۰۰۰۰ وانیا ریل-نورالرضا ۵۸۰ همه روزه ۱۵:۱۵ ۰۹:۲۰
مشهد اصفهان ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه یک(غزال / نور) ۱۰۶۰۰۰۰ – ۹۷۰۰۰۰ وانیا ریل-نورالرضا ۵۸۱ همه روزه ۱۵:۳۵ ۰۹:۳۵
اصفهان مشهد ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه یک(نور) ۱۰۶۰۰۰۰ نورالرضا ۵۸۴ یکروز در میان ۱۶:۰۰ ۱۰:۵۵
مشهد اصفهان ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه یک(نور) ۱۰۶۰۰۰۰ نورالرضا ۵۸۵ یکروز در میان ۱۶:۰۰ ۱۱:۱۵
تبریز مشهد ۱۷۰۰ ۴ تخته درجه یک(خلیج فارس)-لوکس۴نفره ۱۰۶۵۰۰۰-۹۲۰۰۰۰ رجا ۴۸۰ همه روزه ۱۰:۴۰ ۱۱:۲۵
مشهد تبریز ۱۷۰۰ ۴ تخته درجه یک(خلیج فارس)-لوکس۴نفره ۱۰۶۵۰۰۰-۹۲۰۰۰۰ رجا ۴۸۱ همه روزه ۰۹:۴۵ ۱۰:۲۵
تبریز مشهد ۱۷۰۰ ۶ تخته درجه یک -۴ تخته درجه یک ۱۰۹۰۰۰۰ -۶۸۵۰۰۰ رعد ۴۸۸ همه روزه ۰۹:۳۵ ۱۰:۰۰
مشهد تبریز ۱۷۰۰ ۶ تخته درجه یک -۴ تخته درجه یک ۱۰۹۰۰۰۰ -۶۸۵۰۰۰ رعد ۴۸۹ همه روزه ۱۹:۳۵ ۲۰:۴۵
اهواز مشهد ۱۷۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی) ۹۳۰۰۰۰ مهتاب ۱۸۰ همه روزه ۱۰:۱۵ ۱۴:۰۰
مشهد اهواز ۱۷۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی) ۹۳۰۰۰۰ مهتاب ۱۸۱ همه روزه ۲۲:۵۵ ۰۳:۱۵
ملایر- اراک مشهد ۱۴۰۰ ۴ تخته درجه یک(خلیج فارس)-۴ تخته درجه یک(پلور) ۱۰۳۴۰۰۰-۸۰۰۰۰۰ رجا-بنیاد ۱۸۲ همه روزه ۱۲:۴۵ ۰۸:۳۰
مشهد اراک – ملایر ۱۴۰۰ ۴ تخته درجه یک(خلیج فارس)-۴ تخته درجه یک(پلور) ۱۰۳۴۰۰۰-۸۰۰۰۰۰ رجا-بنیاد ۱۸۳ همه روزه ۱۴:۵۰ ۱۰:۳۰
قم مشهد ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه یک (پارسی) ۶۵۵۰۰۰ رجا-بنیاد ۱۸۴ همه روزه ۱۳:۵۵ ۰۴:۰۰
مشهد قم ۱۱۰۰ ۶ تخته درجه یک (پارسی) ۶۵۵۰۰۰ رجا-بنیاد ۱۸۵ همه روزه ۱۵:۱۵ ۰۵:۵۵
قم مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه یک(پلور )-۴ تخته درجه یک+۶ صندلی درجه دو ۳۵۳۰۰۰-۷۷۹۰۰۰-۹۴۰۰۰۰ بنیاد-رجا ۱۸۶ همه روزه ۲۱:۳۵ ۱۱:۵۰
مشهد قم ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه یک(پلور )-۴ تخته درجه یک+۶ صندلی درجه دو ۳۵۳۰۰۰-۷۷۹۰۰۰-۹۴۰۰۰۰ بنیاد-رجا ۱۸۷ همه روزه ۲۳:۵۵ ۱۵:۱۰
زنجان مشهد ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه یک-۶ صندلی درجه دو ۳۷۴۱۰۰ -۸۰۹۰۰۰ رجا ۴۸۲ همه روزه ۲۰:۵۰ ۱۳:۲۰
مشهد زنجان ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه یک-۶ صندلی درجه دو ۳۷۴۱۰۰ -۸۰۹۰۰۰ رجا ۴۸۳ همه روزه ۲۰:۲۵ ۱۳:۱۰
قزوین مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه یک(دلیجان)-۶ صندلی درجه دو+۴ تخته درجه یک ۷۷۹۰۰۰-۳۵۱۹۰۰-۵۹۰۰۰۰ وانیا ریل- رجا ۴۸۴ همه روزه ۲۲:۲۵ ۱۲:۵۵
مشهد قزوین ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه یک(دلیجان)-۶ صندلی درجه دو+ تخته درجه یک ۷۷۹۰۰۰-۳۵۱۹۰۰-۵۹۰۰۰۰ وانیا ریل- رجا ۴۸۵ همه روزه ۰۱:۱۵ ۱۵:۴۰
کرج مشهد ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه یک-۶تخته درجه دو ۴۵۶۸۰۰-۵۴۵۰۰۰ رجا ۴۸۶ همه روزه ۲۳:۲۰ ۱۲:۱۰
مشهد کرج ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه یک-۶تخته درجه دو ۴۵۶۸۰۰-۵۴۵۰۰۰ رجا ۴۸۷ همه روزه ۰۰:۵۰ ۱۳:۵۵
کاشان مشهد ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه یک (پلور سبز) ۸۳۹۰۰۰ رجا ۵۸۲ یکروز در میان ۱۵:۱۰ ۰۶:۰۰
مشهد کاشان ۱۲۵۰ ۴ تخته درجه یک (پلور سبز) ۸۳۹۰۰۰ رجا ۵۸۳ یکروز در میان ۱۸:۵۵ ۰۹:۵۵
یزد مشهد ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه یک(غزال) ۸۶۹۰۰۰ ریل سیر کوثر ۶۸۰ یکروز در میان ۱۶:۲۵ ۰۶:۵۵
مشهد یزد ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه یک(غزال) ۸۶۹۰۰۰ ریل سیر کوثر ۶۸۱ یکروز در میان ۱۸:۵۵ ۰۹:۰۰
کرمان مشهد ۱۱۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی)-۴ تخته درجه یک (غزال) ۹۴۴۰۰۰ -۶۱۴۰۰۰ جوپار-بنیاد ۷۸۰ همه روزه ۱۲:۱۵ ۰۵:۱۵
مشهد کرمان ۱۱۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی)-۴ تخته درجه یک (غزال) ۹۴۴۰۰۰ -۶۱۴۰۰۰ جوپار-بنیاد ۷۸۱ همه روزه ۱۴:۲۰ ۰۷:۲۵
بندرعباس مشهد ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه یک(غزال) ۱۱۲۵۰۰۰ ریل سیر کوثر ۸۸۰ یکروز در میان ۱۵:۴۰ ۱۲:۳۵
مشهد بندرعباس ۱۵۰۰ ۴ تخته درجه یک(غزال) ۱۱۲۵۰۰۰ ریل سیر کوثر ۸۸۱ یکروز در میان ۱۳:۰۰ ۰۹:۵۵
ساری مشهد ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه یک(دلیجان)-۴ تخته درجه یک(البرز) ۷۶۳۰۰۰-۴۹۰۰۰۰ وانیا ریل-رجا ۲۸۰ همه روزه ۱۸:۰۰ ۱۰:۳۵
مشهد ساری ۱۱۰۰ ۴ تخته درجه یک(دلیجان)-۴ تخته درجه یک(البرز) ۷۶۳۰۰۰-۴۹۰۰۰۰ وانیا ریل-رجا ۲۸۱ همه روزه ۱۷:۲۵ ۱۰:۲۵
شیراز مشهد ۱۷۵۰ ۴ تخته درجه یک(پلور سبز) ۱۰۵۰۰۰۰ رجا ۵۸۶ یکروز در میان ۱۱:۳۵ ۱۲:۳۵
مشهد شیراز ۱۷۵۰ ۴ تخته درجه یک(پلور سبز) ۱۰۵۰۰۰۰ رجا ۵۸۷ یکروز در میان ۱۳:۰۰ ۱۳:۵۰
نیشابور-بینالود مشهد ۱۳۸ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۵۰۰۰۰ رجا ۹۷۲ همه روزه ۰۴:۴۵ ۰۶:۲۰
مشهد بینالود-نیشابور ۱۳۸ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۵۰۰۰۰ رجا ۹۷۳ همه روزه ۱۷:۰۰ ۱۸:۴۵
مشهد سرخس ۲۰۰ اتوبوسی ۶۰۰۰۰ رجا ۹۳۸ همه روزه ۱۹:۱۵ ۲۲:۰۵
سرخس مشهد ۲۰۰ اتوبوسی ۶۰۰۰۰ رجا ۹۳۹ همه روزه ۰۵:۱۰ ۰۸:۱۵
تهران اهواز ۸۵۰ ۶ صندلی درجه دو +اتوبوسی-۶ تخته درجه یک(پارسی)+اتوبوسی تهویه دار ۳۰۷۵۰۰-۵۴۲۵۰۰-۲۱۹۸۰۰-۲۷۵۳۰۰ رجا-مهتاب ۱۱۸ همه روزه ۱۱:۳۰ ۰۴:۳۰
اهواز تهران ۸۵۰ ۶ صندلی درجه دو +اتوبوسی- ۶ تخته درجه یک(پارسی)+اتوبوسی تهویه دار ۳۰۷۵۰۰-۵۴۲۵۰۰-۲۱۹۸۰۰-۲۷۵۳۰۰ رجا-مهتاب ۱۱۹ همه روزه ۱۱:۲۵ ۰۴:۴۵
تهران خرمشهر ۹۵۰ لوکس۳تخته-۶ تخته درجه یک (پارسی) ۶۲۴۰۰۰-۹۸۴۰۰۰ مهتاب ۱۳۰ همه روزه ۱۳:۳۵ ۰۷:۵۵
خرمشهر تهران ۹۵۰ لوکس۳تخته-۶ تخته درجه یک (پارسی) ۶۲۴۰۰۰-۹۸۴۰۰۰ مهتاب ۱۳۱ همه روزه ۱۱:۲۵ ۰۵:۳۰
تهران اهواز ۸۵۰ ۴ تخته درجه یک(پلور سبز)-لوکس۶ نفره ۴۸۷۰۰۰-۶۸۲۵۰۰ رجا ۱۳۲ همه روزه ۱۵:۴۵ ۰۸:۳۵
اهواز تهران ۸۵۰ ۴ تخته درجه یک(پلور سبز)-لوکس۶ نفره ۴۸۷۰۰۰-۶۸۲۵۰۰ رجا ۱۳۳ همه روزه ۱۴:۴۰ ۰۶:۳۰
تهران اندیمشک – شوشتر ۸۰۰ ۶تخته لوکس مهتاب-لوکس۶ نفره نگین ۳۵۱۵۰۰-۴۵۷۵۰۰ مهتاب سیر جم-ریل ترابر سبا ۱۵۰ همه روزه ۱۶:۵۵ ۰۶:۵۵
شوشتر-اندیمشک تهران ۸۰۰ ۶تخته لوکس مهتاب-لوکس۶ نفره نگین ۳۵۱۵۰۰-۴۵۷۵۰۰ مهتاب سیر جم-ریل ترابر سبا ۱۵۱ همه روزه ۱۹:۵۵ ۰۹:۵۰
خرمشهر اهواز ۱۵۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۱۰ همه روزه ۰۶:۲۰ ۰۸:۲۰
اهواز خرمشهر ۱۵۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۱۱ همه روزه ۱۸:۲۰ ۲۰:۴۵
اندیمشک اهواز ۱۵۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۲۸ همه روزه ۰۶:۰۰ ۰۸:۱۵
اهواز اندیمشک ۱۵۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۲۹ همه روزه ۱۲:۲۵ ۱۴:۴۰
اندیمشک اهواز ۱۵۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۸۰ همه روزه ۱۵:۱۵ ۱۷:۳۵
اهواز اندیمشک ۱۵۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۹۸۱ همه روزه ۱۸:۴۰ ۲۱:۰۰
تهران تبریز ۷۵۰ ۴ تخته درجه یک(سبز) ۵۱۲۵۰۰ رجا ۴۳۰ همه روزه ۱۸:۲۰ ۰۷:۱۰
تبریز تهران ۷۵۰ ۴ تخته درجه یک(سبز) ۵۱۲۵۰۰ رجا ۴۳۱ همه روزه ۱۷:۳۰ ۰۵:۴۰
تهران تبریز ۷۵۰ لوکس۴ نفره-خلیج فارس ۴۴۲۵۰۰-۴۶۲۵۰۰ رجا ۴۳۲ همه روزه ۱۷:۲۰ ۰۵:۴۵
تبریز تهران ۷۵۰ لوکس۴ نفره-خلیج فارس ۴۴۲۵۰۰-۴۶۲۵۰۰ رجا ۴۳۳ همه روزه ۲۰:۱۵ ۰۸:۵۰
تهران مراغه ۶۵۰ ۶ تخته درجه یک-۴تخته درجه یک ۴۰۶۵۰۰-۲۹۶۵۰۰ رجا ۴۲۲ همه روزه ۲۰:۰۰ ۰۵:۵۵
مراغه تهران ۶۵۰ ۶ تخته درجه یک-۴تخته درجه یک ۴۰۶۵۰۰-۲۹۶۵۰۰ رجا ۴۲۳ همه روزه ۱۸:۱۵ ۰۴:۲۵
تهران مراغه ۶۵۰ ۶ تخته درجه دو ۲۳۶۵۰۰ رجا ۴۲۰ همه روزه ۲۰:۴۰ ۰۷:۲۵
مراغه تهران ۶۵۰ ۶ تخته درجه دو ۲۳۶۵۰۰ رجا ۴۲۱ همه روزه ۲۰:۳۰ ۰۷:۰۵
تهران زنجان ۳۵۰ پردیس(تندرو) ۲۲۶۰۰۰ رجا ۴۶۲ همه روزه ۰۷:۱۰ ۱۰:۵۰
زنجان تهران ۳۵۰ پردیس(تندرو) ۲۲۶۰۰۰ رجا ۴۶۳ همه روزه ۱۴:۱۵ ۱۷:۴۰
تهران میانه ۴۵۰ پردیس(تندرو) ۲۷۶۰۰۰ رجا ۴۵۴ همه روزه ۱۴:۳۵ ۲۰:۳۰
میانه تهران ۴۵۰ پردیس(تندرو) ۲۷۶۰۰۰ رجا ۴۵۵ همه روزه ۰۵:۳۰ ۱۱:۳۵
تهران زنجان ۳۵۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۱۲۰۴۵۰ رجا ۴۶۰ همه روزه ۱۵:۰۰ ۱۹:۳۵
زنجان تهران ۳۵۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۱۲۰۴۵۰ رجا ۴۶۱ همه روزه ۰۶:۳۰ ۱۰:۳۰
تهران میانه ۴۵۰ اتوبوسی ۱۲۱۰۰۰ رجا ۴۵۰ همه روزه ۰۵:۳۰ ۱۱:۵۵
میانه تهران ۴۵۰ اتوبوسی ۱۲۱۰۰۰ رجا ۴۵۱ همه روزه ۱۴:۲۵ ۲۱:۱۰
تهران میانه ۴۵۰ اتوبوسی تهویه دار ۱۶۶۰۰۰ رجا ۴۵۲ همه روزه ۱۵:۳۵ ۲۲:۴۰
میانه تهران ۴۵۰ اتوبوسی تهویه دار ۱۶۶۰۰۰ رجا ۴۵۳ همه روزه ۰۶:۳۰ ۱۲:۴۰
تهران اصفهان ۵۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی) ۳۴۰۵۰۰ بنیاد ۵۲۰ یکروز در میان ۲۲:۵۰ ۰۵:۳۰
اصفهان تهران ۵۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی) ۳۴۰۵۰۰ بنیاد ۵۲۱ یکروز در میان ۲۳:۱۰ ۰۵:۵۵
تهران شیراز ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی)-۴ تخته درجه یک(پلور سبز+نور) ۸۸۹۰۰۰ – ۷۶۹۰۰۰ -۶۰۴۰۰۰ مهتاب-رجا-نور ۵۲۴ همه روزه ۱۶:۱۰ ۰۶:۵۰
شیراز تهران ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی)-۴ تخته درجه یک(پلور سبز+نور) ۸۸۹۰۰۰ – ۷۶۹۰۰۰ -۶۰۴۰۰۰ مهتاب-رجا-نور ۵۲۵ همه روزه ۱۷:۵۰ ۰۸:۴۰
تهران یزد ۶۵۰ پردیس(تندرو) ۳۹۱۵۰۰ رجا ۶۲۴ همه روزه ۱۷:۴۰ ۲۲:۵۵
یزد تهران ۶۵۰ پردیس(تندرو) ۳۹۱۵۰۰ رجا ۶۲۵ همه روزه ۰۵:۱۵ ۱۰:۴۵
تهران یزد ۶۵۰ ۶ تخته درجه یک (پارسی)-۴ تخته درجه یک (پلور سبز)-اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۲۵۶۵۰۰۰ – ۴۹۱۵۰۰ -۳۷۱۵۰۰ رجا ۶۲۰ همه روزه ۲۱:۲۰ ۰۵:۰۵
یزد تهران ۶۵۰ ۶ تخته درجه یک (پارسی)-۴ تخته درجه یک (پلور سبز)-اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۲۵۶۵۰۰۰ – ۴۹۱۵۰۰ -۳۷۱۵۰۰ رجا ۶۲۱ همه روزه ۲۰:۴۰ ۰۴:۲۰
تهران کرمان ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی) ۵۸۴۰۰۰ جوپار ۷۲۰ همه روزه ۱۸:۴۵ ۰۹:۰۰
کرمان تهران ۱۰۰۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی) ۵۸۴۰۰۰ جوپار ۷۲۱ همه روزه ۱۵:۲۰ ۰۵:۱۰
تهران زاهدان ۱۵۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی)- ۶ تخته درجه یک(پارسی)+۴ تخته درجه یک(پلور سبز) ۱۰۸۵۰۰۰ – ۷۳۰۰۰۰-۷۳۵۰۰۰ جوپار-رجا ۷۲۴ همه روزه ۱۲:۰۰ ۱۰:۴۰
زاهدان تهران ۱۵۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی)- ۶ تخته درجه یک(پارسی)+۴ تخته درجه یک(پلور سبز) ۱۰۸۵۰۰۰ – ۷۳۰۰۰۰-۷۳۵۰۰۰ جوپار-رجا ۷۲۵ همه روزه ۱۴:۴۰ ۱۳:۴۰
تهران کرمان ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه یک (پلور) ۱۰۵۹۰۰۰ بنیاد ۷۲۲ یکروز در میان ۱۴:۵۰ ۰۴:۲۵
کرمان تهران ۱۰۰۰ ۴ تخته درجه یک (پلور) ۱۰۵۹۰۰۰ بنیاد ۷۲۳ یکروز در میان ۲۰:۰۰ ۰۹:۳۰
تهران بندرعباس ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی) ۶۷۴۰۰۰ جوپار ۸۲۰ همه روزه ۱۴:۰۰ ۰۷:۵۵
بندرعباس تهران ۱۳۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی) ۶۷۴۰۰۰ جوپار ۸۲۱ همه روزه ۱۴:۳۰ ۰۸:۲۰
تهران بندرعباس ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه یک(غزال)-۴ تخته درجه یک(غزال) ۱۰۱۱۰۰۰-۱۰۱۱۰۰۰ بنیاد-وانیا ریل ۸۲۲ همه روزه ۱۳:۱۰ ۰۶:۴۰
بندرعباس تهران ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه یک(غزال)-۴ تخته درجه یک(غزال) ۱۰۱۱۰۰۰-۱۰۱۱۰۰۰ بنیاد-وانیا ریل ۸۲۳ همه روزه ۱۳:۱۰ ۰۷:۰۰
تهران بندرعباس ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه یک(پلور) -۶ تخته درجه یک(پارسی) ۶۵۹۰۰۰-۹۳۹۰۰۰ رجا ۸۲۴ یکروز در میان ۱۴:۵۰ ۰۸:۴۵
بندرعباس تهران ۱۳۵۰ ۴ تخته درجه یک(پلور) -۶ تخته درجه یک(پارسی) ۶۵۹۰۰۰-۹۳۹۰۰۰ رجا ۸۲۵ یکروز در میان ۱۵:۴۰ ۰۹:۳۰
اصفهان بندرعباس ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی)-۴ تخته درجه یک پلور ۷۹۹۰۰۰-۵۷۹۰۰۰ رجا ۵۳۲ همه روزه ۱۴:۱۵ ۰۵:۱۵
مبدا مقصد مسافت نوع قطار قیمت بلیت مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد
بندرعباس اصفهان ۱۰۵۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی)-۴ تخته درجه یک پلور ۷۹۹۰۰۰-۵۷۹۰۰۰ رجا ۵۳۳ همه روزه ۱۶:۵۰ ۰۸:۲۰
تهران ساری ۴۰۰ ۶ صندلی درجه دو- اتوبوسی ۱۰۴۳۵۰ – ۱۳۱۰۰۰ رجا ۲۱۸ همه روزه ۱۰:۲۰ ۱۷:۲۰
ساری تهران ۴۰۰ ۶صندلی درجه دو- اتوبوسی ۱۰۴۳۵۰ – ۱۳۱۰۰۰ رجا ۲۱۹ همه روزه ۲۰:۴۰ ۰۴:۲۵
تهران گرگان ۵۰۰ ۶ تخته درجه دو خواب- اتوبوسی معمولی-۴تخته البرز-۶ تخته درجه یک(پارسی) ۲۶۶۵۰۰-۳۹۱۵۰۰-۱۳۲۱۰۰-۱۹۶۵۰۰ رجا ۲۲۰ همه روزه ۱۹:۱۰ ۰۵:۱۵
گرگان تهران ۵۰۰ ۶ تخته درجه دو خواب- اتوبوسی معمولی-۴تخته البرز-۶ تخته درجه یک(پارسی) ۲۶۶۵۰۰-۳۹۱۵۰۰-۱۳۲۱۰۰-۱۹۶۵۰۰ رجا ۲۲۱ همه روزه ۱۹:۵۰ ۰۶:۱۵
تهران گرگان ۵۰۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی) ۲۶۶۵۰۰ رجا ۲۲۲ یکروز در میان ۲۲:۵۰ ۰۸:۴۰
گرگان تهران ۵۰۰ ۶ تخته درجه یک(پارسی) ۲۶۶۵۰۰ رجا ۲۲۳ یکروز در میان ۱۸:۳۰ ۰۴:۵۰
تهران فیروزکوه ۲۵۰ اتوبوسی ۳۵۰۰۰ رجا ۲۰۲ همه روزه ۰۴:۵۵ ۰۸:۵۵
فیروزکوه تهران ۲۵۰ اتوبوسی ۳۵۰۰۰ رجا ۲۰۳ همه روزه ۱۶:۰۰ ۱۹:۵۵
گرگان پل سفید ۲۵۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۰ همه روزه ۰۳:۵۰ ۰۸:۱۰
پل سفید گرگان ۲۵۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۱ همه روزه ۱۳:۰۰ ۱۷:۲۰
گرگان پل سفید ۲۵۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۲ همه روزه ۱۴:۴۰ ۱۸:۴۵
پل سفید گرگان ۲۵۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۶۰۰۰۰ رجا ۹۲۳ همه روزه ۰۵:۱۵ ۰۹:۲۵
گرگان پل سفید ۲۵۰ اتوبوسی ۵۰۰۰۰ رجا ۹۶۸ همه روزه ۱۶:۰۰ ۲۰:۰۰
پل سفید گرگان ۲۵۰ اتوبوسی ۵۰۰۰۰ رجا ۹۶۹ همه روزه ۰۶:۲۰ ۱۰:۱۵
گرگان اینچه برون ۹۳ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۲۵۰۰۰ رجا ۹۰۰ همه روزه ۰۶:۳۰ ۰۷:۵۵
اینچه برون گرگان ۹۳ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۲۵۰۰۰ رجا ۹۰۱ همه روزه ۰۹:۱۰ ۱۰:۳۵
گرگان اینچه برون ۹۳ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۲۵۰۰۰ رجا ۹۷۸ همه روزه ۱۲:۵۵ ۱۴:۲۰
اینچه برون گرگان ۹۳ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۲۵۰۰۰ رجا ۹۷۹ همه روزه ۱۴:۳۰ ۱۵:۵۵
تهران جمکران ۲۰۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۲ سه شنبه ۱۵:۱۵ ۱۷:۲۰
جمکران تهران ۲۰۰ ریل باس (اتوبوسی تهویه دار) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۳ سه شنبه ۲۳:۲۵ ۰۱:۴۰
تهران قم ۲۰۰ پردیس(تندرو) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۴ همه روزه ۱۸:۱۰ ۱۹:۵۰
قم تهران ۲۰۰ پردیس(تندرو) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۵ همه روزه ۰۵:۳۰ ۰۷:۱۰
تهران قم ۲۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۰ همه روزه ۰۶:۲۰ ۰۸:۰۰
قم تهران ۲۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۱ همه روزه ۰۹:۲۰ ۱۱:۱۰
تهران قم ۲۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۶ همه روزه ۱۴:۳۰ ۱۶:۲۰
قم تهران ۲۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۴۰۰۰۰ رجا ۱۲۷ همه روزه ۱۷:۲۵ ۱۹:۱۵
تهران پیشوا ۱۰۰ ریل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۰ همه روزه ۰۴:۳۰ ۰۵:۱۵
پیشوا تهران ۱۰۰ ریل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۱ همه روزه ۰۵:۴۰ ۰۶:۳۵
تهران پیشوا ۱۰۰ مترویی ۲۰۰۰۰ رجا ۹۶۰ همه روزه ۰۵:۲۰ ۰۶:۰۵
پیشوا تهران ۱۰۰ مترویی ۲۰۰۰۰ رجا ۹۶۱ همه روزه ۰۶:۲۵ ۰۷:۲۰
تهران پیشوا ۱۰۰ ریل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۲ همه روزه ۱۷:۳۵ ۱۸:۳۰
پیشوا تهران ۱۰۰ ریل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۳۳ همه روزه ۱۹:۱۵ ۲۰:۱۰
تهران کرج هشتگرد ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۱۲ همه روزه ۰۶:۴۵ ۰۷:۵۵
هشتگردکرج تهران ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۱۳ همه روزه ۰۸:۳۰ ۰۹:۴۵
تهران کرج هشتگرد ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۲ همه روزه ۱۴:۰۰ ۱۵:۱۵
هشتگردکرج تهران ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۳ همه روزه ۱۵:۲۰ ۱۶:۳۵
تهران کرج هشتگرد ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۳۴ همه روزه ۱۶:۵۰ ۱۸:۰۵
هشتگردکرج تهران ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۳۵ همه روزه ۰۵:۳۵ ۰۶:۴۵
تهران کرج هشتگرد ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۴ همه روزه ۱۹:۰۰ ۲۰:۱۵
هشتگردکرج تهران ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۶۵ همه روزه ۰۶:۳۵ ۰۸:۰۰
تهران کرج هشتگرد ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۷۶ همه روزه ۱۷:۴۵ ۱۹:۰۰
هشتگردکرج تهران ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۷۷ همه روزه ۰۷:۱۰ ۰۸:۲۵
تهران قزوین ۱۴۴ ریل باس ۴۰۰۰۰ رجا ۴۵۶ همه روزه ۱۶:۲۰ ۱۸:۲۰
قزوین تهران ۱۴۴ ریل باس ۴۰۰۰۰ رجا ۴۵۷ همه روزه ۰۵:۲۵ ۰۷:۳۰
تهران انکارا ۲۴۰۰ ۴ تخته درجه یک ۲۲۳۵۵۰۰ رجا ۴۹۰ چهارشنبه ۲۲:۵۵ ۱۱:۰۰
آنکارا تهران ۲۴۰۰ ۴ تخته درجه یک ۲۲۳۵۵۰۰ رجا ۴۹۱ چهارشنبه ۱۰:۲۵ ۲۲:۰۵
تبریز وان ۳۵۰ ۶ صندلی درجه دو ۴۶۰۵۰۰ رجا ۴۹۴ دوشنبه ۲۲:۳۵ ۰۸:۳۰
وان تبریز ۳۵۰ ۶ صندلی درجه دو ۴۶۰۵۰۰ رجا ۴۹۵ سه شنبه ۲۰:۰۰ ۰۵:۵۰
تبریز جلفا ۱۵۰ اتوبوسی ۲۵۰۰۰ رجا ۹۴۴ یکشنبه -سه شنبه-پنج شنبه- جمعه ۰۶:۳۰ ۰۹:۱۰
جلفا تبریز ۱۵۰ اتوبوسی ۲۵۰۰۰ رجا ۹۴۵ یکشنبه -سه شنبه-پنج شنبه- جمعه ۱۶:۰۰ ۱۸:۴۰
تبریز تربیت معلم ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۶ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۷:۳۰ ۰۸:۰۵
تربیت معلم تبریز ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۷ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۸:۳۰ ۰۹:۰۵
تبریز تربیت معلم ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۸ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۹:۱۵ ۰۹:۵۰
تربیت معلم تبریز ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۹ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۲:۱۵ ۱۲:۵۰
تبریز تربیت معلم ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۴ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۳:۱۵ ۱۳:۵۰
تربیت معلم تبریز ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۵ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۵:۵۰ ۱۶:۲۵
تبریز تربیت معلم ۴ ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۶ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۶:۴۰ ۱۷:۱۵
تربیت معلم ۴ تبریز ۱۰۰ ریل باس ۱۰۰۰۰ رجا ۹۵۷ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۷:۴۵ ۱۸:۲۵
اندیمشک دورود ۲۵۰ اتوبوسی ۲۰۰۰۰ رجا ۹۱۴ روزهای اداری و پنج شنبه ۲۳:۰۰ ۰۴:۴۰
دورود اندیمشک ۲۵۰ اتوبوسی ۲۰۰۰۰ رجا ۹۱۵ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۵:۰۰ ۲۰:۲۵
دورود چمسنگر ۱۰۰ اتوبوسی ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۰ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۶:۰۰ ۰۷:۳۵
چمسنگر دورود ۱۰۰ اتوبوسی ۱۰۰۰۰ رجا ۹۴۱ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۵:۴۰ ۱۷:۱۵
کارون سربندر ۱۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۲ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۶:۳۰ ۰۷:۵۰
سربندر کارون ۱۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۳ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۸:۳۰ ۰۹:۵۰
کارون سربندر ۱۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۴ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۹:۲۰ ۱۰:۳۵
سربندر کارون ۱۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۵ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۵:۴۵ ۱۷:۰۰
کارون سربندر ۱۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۶ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۵:۱۰ ۱۶:۲۵
سربندر کارون ۱۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۷ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۷:۵۰ ۱۹:۰۵
کارون ماهشهر ۱۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۸ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۸:۳۵ ۲۰:۱۵
ماهشهر کارون ۱۰۰ اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا) ۳۰۰۰۰ رجا ۹۰۹ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۶:۳۵ ۰۸:۱۵
تهران پرند ۱۰۰ اتوبوسی ۵۰۰۰ رجا ۹۱۶ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۴:۱۰ ۰۵:۱۰
پرند تهران ۱۰۰ اتوبوسی ۵۰۰۰ رجا ۹۱۷ روزهای اداری و پنج شنبه ۰۵:۴۰ ۰۶:۴۰
تهران پرند ۱۰۰ ریل باس ۱۵۰۰۰ رجا ۹۱۸ همه روزه ۰۵:۱۰ ۰۶:۱۰
پرند تهران ۱۰۰ ریل باس ۱۵۰۰۰ رجا ۹۱۹ همه روزه ۰۶:۲۰ ۰۷:۲۵
تهران پرند ۱۰۰ اتوبوسی ۵۰۰۰ رجا ۹۲۴ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۷:۱۵ ۱۸:۲۰
پرند تهران ۱۰۰ اتوبوسی ۵۰۰۰ رجا ۹۲۵ روزهای اداری و پنج شنبه ۱۸:۴۵ ۱۹:۴۵
تهران پرند ۱۰۰ ریل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۲۶ همه روزه ۱۹:۱۰ ۲۰:۱۵
پرند تهران ۱۰۰ ریل باس ۲۰۰۰۰ رجا ۹۲۷ همه روزه ۲۰:۳۰ ۲۱:۳۵
http://ahvaz.info/#

,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

موضوعات مرتبط بلیط قطار

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطار هاي مسافري تابستان  از مورخه ۹۵/۰۴/۰۱ لغایت ۹۵/۰۷/۱۰ برنامه حرکت قطارها و قیمت بلیط قطار در هواز اینفو  که تا تاریخ ۹۵/۰۷/۱۰ بدون تغییر خواهد بود در ضمن جهت جلوگیری از هر گونه بروز اشتباه می توانید با...
برنامه حرکت و قیمت بلیت قطارهای مسافری در فصل تابستان ۱۳۹۵ از مورخه ۹۵/۰۴/۰۱ لغایت ۹۵/۰۷/۱۰ توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا...
برنامه حرکت و قیمت بلیت قطار هاي مسافري از مورخه 1394/03/11 لغایت...
مبدا مقصد مسافت نوع قطار قیمت بلیت مالک شماره قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدا ساعت ورود به مقصد تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۲ همه روزه ۰۶:۱۵ ۱۳:۴۵ مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۳ همه روزه ۰۵:۵۰ ۱۳:۲۵ تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۴ همه روزه ۰۶:۳۵ ۱۴:۱۰ مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۵ همه روزه ۰۶:۱۰ ۱۳:۴۵ تهران مشهد ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۶ يکروزدرميان ۰۶:۵۵ ۱۴:۲۵ مشهد تهران ۹۵۰ پرديس (تندرو) ۷۲۰۰۰۰ رجا ۳۷۷ يکروزدرميان ۰۶:۳۰ ۱۴:۰۵ تهران مشهد ۹۵۰ توربوترن ۷۲۰۰۰۰ هستيا ۳۸۴ يکروزدرميان ۰۶:۵۵ ۱۶:۳۵ مشهد تهران ۹۵۰ توربوترن ۷۲۰۰۰۰ هستيا ۳۸۵ يکروزدرميان ۰۶:۳۰ ۱۶:۲۵ تهران مشهد(ف۱) ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۷۰۰۰ رجا ۳۸۰ همه روزه ۰۷:۱۵ ۱۷:۰۰ مشهد تهران(ف۱) ۹۵۰ اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا) ۴۰۷۰۰۰ رجا ۳۸۱ همه روزه ۰۶:۵۰ ۱۶:۵۰ تهران مشهد(ف۲) ۹۵۰ ۴تخته درجه يك(غزال)-غزال vip ۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰ بنياد ۳۸۲ همه روزه ۰۷:۳۵ ۱۷:۲۵ مشهد تهران(ف۲) ۹۵۰ ۴تخته درجه يك(غزال)-غزال vip ۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰ وانيا ريل ۳۸۳ همه روزه ۲۳:۰۰ ۱۰:۳۰ تهران شاهرود ۴۵۰ اتوبوسي...

برچسب مطالب

برنامه حرکت و قیمت بلیت قطار هاي مسافري از مورخه 1394/03/11 لغایت...