آقای روحانی!

تشکر خشک و خالی سودی به حال کارکنان خدوم و زحمتکش صنعت نفت ندارد.وزیر شما دو سال است که از اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت خودداری میکند و مانع احقاق حقوق  پایمال شده کارکنان میشود.قانون شکنی وزیر و بی توجهی ایشان به وضع معیشت پرسنل باعث بروز یاس و نا امیدی شدیدی در روحیه کارکنان عملیاتی صنعت نفت شده است.کسانی که دور از خانه و خانواده و در دمای 50درجه و رطوبت بالای 90درصد در سکوهای دریایی و پهنه بیابانها و صحراها توانستند در اوج تحریم ها اقتصاد کشور و تولید نفت را سرپا نگه دارند.

آقای رییس جمهور به داد ما برسید.

نامه سرگشاده کارکنان صنعت نفت به رئیس جمهور+عکس