به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، این تصویر را همسر طالب زاده در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

طالب زاده در این تصویر با تلویزیون مترو غنا گفت و گویی انجام داده است.