شعبه های خدمات بانک و بیمه در اهواز

 

 

 

 

شعب بانک ملی اهواز

آدرس نام کد
خيابان ازادگان جنب اداره مخابرات اهواز 6501
اول گلستان فلکه دانشگاه اهواز شهردانشگاهی اهواز 6502
کوی فاطميه خ ميثم نمارروبروی خ شيرانی کوی فاطميه اهواز 6503
خ انقلاب -جنب کلانتری 5روبروی مرکزتلفن کوی کارکنان دولت اهواز 6504
خ سلمان فارسی نبش خ ازادگان شهرک حفاری اهواز 6505
خيابان سلمان فارسی خيابان سلمان فارسی اهواز 6506
کيانپارس -فلکه اول فلکه اول کيانپارس اهواز 6507
خيابان ازادگان نبش کيکاووس دارايی پيچ استاديوم اهواز 6508
خ سلمان فارسی نبش خ ادهم ادهم اهواز 6509
اهواز-امانيه دادگستری دادگستری -گمرک اهواز 6510
نهضت ابادفلکه بزرگ نهضت اباداهواز 6511
خ دکترشريعتی روبروی بازارعامری خرم کوشک اهواز 6512
خيابان ازادگان خيابان ازادگان اهواز 6513
فلکه دانشگاه ساختمان دارائی دارائی اهواز 6514
خ شريعتی بين خ وکيلی وخ فيلی کارون اهواز 6515
فلکه راه اهن ميدان هجرت ميدان راه اهن اهواز 6516
دروازه -خيابان صباحی روبروی پخش نفت خيابان صباحی اهواز 6517
طقه نيوسايد-ساختمان چهارطبقه شرکت نفت کوی فدائيان اسلام اهواز 6518
خيابان امام بين شهيدادهم وشهيدگندمی ازادی اهواز 6519
خ لشکراهوازنبش شرف خيابان لشگراهواز 6520
خ شريعتی بين خ کافی وخ شهيدجهانيان خيابان دکترشريعتی اهواز 6521
امانيه -خ ساسان بين مدرس وجندی شاپور مسجدارشاداهواز 6523
کوی بهروز کوی بهروزاهواز 6524
کوت اهواز خيابان رودکی اهواز 6525
کوی انقلاب خيابان انقلاب کوی انقلاب اهواز 6526
روبروی زيتون کامندی اداره کل صنايع خوزستان شهرصنعتی اهواز 6527
سه راه خرمشهرميدان انقلاب سه راه خرمشهراهواز 6528
خيابان امام خمينی خيابان امام خمينی اهواز 6529
جاده کوت عبداله درويشييه کوت عبداله اهواز 6530
اهوازکيانپارس نبش خيابان 13 شهيدچمران اهواز 6531
جاده اهوازبندرامام خمينی مجتمع فولاداهواز 6532
زيتون کارمندی -فلکه چيتا زيتون کارمندی اهواز 6533
اهوازويس ويس اهواز 6534
ميدان شهدااهواز ميدان شهدای اهواز 6535
خ دکترشريعتی مقابل گاراژبختيارياری خيابان سی متری شمالی اهواز 6536
انقلاب جنوبی خ ناصرخسرونبش بنی هاشم خيابان ناصرخسروجنوبی اهواز 6537
بانک کارگشايی اهواز 6540
چهارشير-شرکت ملی پخش فراورده های نفتی پخش فراورده های نفتی اهواز 6543
فلکه سوم کيانپارس فلکه سوم کيانپارس اهواز 6544
نهضت اباد-خيابان انقلاب مقابل پارک شهر تختی اهواز 6545
اهوازکارون کارخانه لوله سازی کارخانه لوله سازی اهواز 6546
خيابان طالقانی نبش حافظ خيابان ايت اله طالقانی اهواز 6547
چهارصددستگاه اهواز چهارصددستگاه اهواز 6548
ابتدای جاده مسجدسليمان شرکت ملی حفاری شرکت ملی حفاری ايران اهواز 6550
جاده مسجدسليمان نيروگاه رامين توانيرويس -ويس اهواز 6551
اهوازکوی ملت بلوارپاسداران پلاک 1010 کوی ملت اهواز 6553
خيابان سيمتری کيان ابادنبش خ بيست ويکم استادمطهری اهواز 6556
خيابان کيان اهواز خيابان کيان اهواز 6558
خ پيروزی بين شهيدفلاطون وشهيدزمانی پادادشهراهواز 6559
اهوازبلوارپاسداران فرودگاه بين المللی اهواز فرودگاه اهواز 6580
خيابان شيخ بهايی -جنب شهرداری منطقه 4 شهرداری منطقه 4اهواز 6581
خيابان کاوه پاساژکيش خيابان کاوه اهواز 6582
کوی ابوذرغفاری کوی ابوذرغفاری اهواز 6583
خ کميل بين زهره وزاويه شهرداری منطقه 13اهواز شهرداری منطقه 7اهواز 6584
کوی گلستان خيابان فروردين بين اذرودی کوی گلستان اهواز 6585
بلوارپاسداران نبش خيابان توحيد پارک زيتون اهواز 6586
مانيه -خ سپاه -جنب شهرداری شهرداری اهواز 6587
جاده کوت عبدا000پيچ خزامی روبروی پمپ بنزين پيچ خزامی اهواز 6588
خ انقلاب -خ حضرت زينب جنب خ شهرداری خيابان زينب اهواز 6589
کيانپارس -خ 17-شرقی مجتمع فنی اداری مخابرات مخابرات اهواز 6590
فرهنگ شهراهوازدانشگاه ازاداسلامی دانشگاه ازاداسلامی اهواز 6592
اهوازامانيه خ سقراطساختمان امورشعب خوزستان امانيه اهواز 6593
اهوازکوی پرديس بلوار32متری گلشن پرديس اهواز 6605
اهواز کوی باهنر بلوار معلم کوی باهنراهواز 6610
اهواز فاز یک پاداد شهر فلکه فاز یک فازيک پاداداهواز 6611
بانک کارگشايی اهواز 6612

 

 

 

شعب بانک ملت اهواز

 

نامشعبه استان تلفنسپرده و خدمات
چهارراه اباذر اهواز خوزستان 5537192
سلمان فارسی اهواز خوزستان 2221742-2224201
بلوارپاسداران اهواز خوزستان 4453952
کیانپارس اهواز خوزستان 3921800
شرکت گاز استان خوزستان خوزستان
میدان هجرت اهواز خوزستان 3335411-3366362
آزادگان اهواز خوزستان 2212016-2222973-2236336
امانیه اهواز خوزستان 3339403
کوی ملت اهواز خوزستان 4460786
کوی فاطمیه اهواز خوزستان 5514880
جسانیه بزرگ اهواز خوزستان 2363291
بیمارستان امام خمینی اهواز خوزستان 2222467
حمیدیه اهواز خوزستان
کیان آباداهواز خوزستان
اهواز خوزستان 2214068-2214069
مناطق نفت خیز جنوب خوزستان
کوی انقلاب اهواز خوزستان 3776406-3775030
شریعتی جنوبی اهواز خوزستان 5533783
فلکه دوم کیانپارس اهوا ز خوزستان 3333451
طالقانی اهواز خوزستان 2231780
کارون اهواز خوزستان
سه راه گلستان اهواز خوزستان 3347609-3347610 -3347611
خرمکوشک اهواز خوزستان
شریعتی اهواز خوزستان 2222877

 

 

 

شعب بانک کشاورزی اهواز

 

نام و آدرس شعبه كد قديمي كد مهرگستر
اهواز 6010 1725
كوي ملت 6011 1726
شيلات 6015 1727
پودات (توزيع علوفه) 6018 *****
اوقاف 6019 1729
جهاد کشاورزي اهواز 6330 1779
بلوار گلستان 6370 1782
منابع طبيعي 6380 1784
خيابان امام اهواز 6390 1785
شيبان 6410 1787
شهيد چمران اهواز 6420 1788
تره بار اهواز 6440 1791
دِعبل خزاعي بنکداران اهواز 6820 5017
شهيدآيت اله مدني 6830 5016
کوت عبد الله 6860 4891
سه راه خرمشهر 6890 4904
باجه ميرزا كوچك خان 6892 ******
آزادگان 6900 4896
خيابان طالقاني اهواز 6920 4902
كيان اهواز 6930 4901
سلمان فارسي 6950 4900

 

 

 

 

شعب بانک صادرات اهواز

 

نام شعبه کد شعبه آدرس شعبه
آسيهآباد 2298 اهوازآ سيه آ بادنرسيده به فلكه زيتون
آيت الله خامنهاي 3212 اهوازخيابان آزادگان نبش خيابان امام
آيت اله سعيدي 1536 خيابان آزادگان
اباذر 1162 اهوازچهارراه اباذر
ابتداي كيانآباد 2879 اهوازكيان آ بادنبش خيابان 9
ادهم 1427 اهوازخيابان ادهم نبش حياتي
اسلام آباد 3801 اهواز، جاده كوت عبداله
الهائي 3679 روستاي الهائي
انتهاي بنيهاشم 2913 انتهاي خيابان بني هاشم نبش خيابان زينب
انوري 757 خيابان انوري نبش انوري
اهواز 7 اهوازخيابان سلمان فارسي نبش نظامي
بزرگراه 3229 اهوازخيابان امام نبش پيروزي
بنيهاشم 3268 خيابان بني هاشم نبش شيخ بهاء
پاسداران ( باجه فرودگاه ) 3724 اهواز بلوارپاسداران،
پانزدهم خرداد 2301 اهوازخيابان لشكر
پيچخزامي 3802 اهوازجاده كوت عبداله پيچ خزامي
تختي 345 اهوازفلكه ساعت
توسعه نيشكر (برومي) 3723 اهواز اتوبان گلستان مقابل خيابان 12فروردين
جنگيه 3739 اهوازجاده كوت عبداله روستاي جنگيه
جواد الائمه 3874 اهوازفلكه دوم پادادشهر
چهارراه امام 1340 اهوازچهارراه امام
خيابان دانيال 3789 كوي ملت خيابان دانيال
خيابان دز 2493 اهوازاماميه خيابان دز
خيابان هفتم كيانپارس 2129 اهوازكيانپارس نبش خيابان 7كيانپارس
راهنمائي 3875 اهوازلشكرآ بادجنب پل راهنمائي ورانندگي
زيتون كارمندي 1299 زيتون كارمندي خ حجت فلكه چيتا.جنب داروخانه شعله
سلمان فارسي 2494 اهوازخيابان سلمان فارسي بين سعدي كتانباف
سومشعبان 1508 خيابان كارون
سيدكريم 3785 مسيرجاده اهوازحميديه 5كيلومتري اهواز
شرق خيابانامام 1022 اهوازشرق خيابان امام
شريعتي 1311 خيابان شريعتي نرسيده به پل سياه
شهركنفت 3853 اهوازشهرك نفت فاز4
شهيد اميري 3798 اهوازمنازل سپيدار
شهيد باهنر 3799 اهوازكوي باهنرمنطقه 3خيابان سبحان
شهيدبندر 1960 اهوازفلكه شهيدبندر
شهيد جعفريان 3796 زيتون كارمندي خيابان زهره نبش حجت
شهيد جهان آراء 3854 اهوازجاده كوت عبداله مقابل مخابرات
شهيد چمران 3543 اهوازكيان پارس نبش خيابان 16
شهيد داوطلب 354 خيابان شريعتي نبش خرمكوشك
شهيد دغاغله 3806 اهوازخيابان شريعتي جنوبي
شهيددلير 73 اهوازفلكه لشگرآ باد
شهيد رجائي 3858 اهوازخيابان فراهاني كوي علوي
شهيدشهبا 2130 اهوازخيابان اصلي پادادخيابان 10
شهيد صديقيان 3744 اهوازجاده كوت عبداله كوي طالقاني
شهيد صفايي 2306 اهوازكوي بهروز20متري شهرداري (زيتون كارگري )
شهيدمدرس 3800 اهوازجاده كوت عبداله كوي مدرس
شهيد مصطفيخميني 2081 اهوازخ بني هاشم نبش شهيدمصطفي خميني (غزنوي )
شهيد مطهري 3717 اهوازجاده كوت عبداله نبش خيابان مطهري
شيبان 3719 روستاي شيبان 10كيلومتري اهواز
صنايع فولاد 3882 جاده اهوازماهشهرشركت صنايع فولاد
طالقاني 1575 خيابان طالقاني بين حافظوخوانساري
غدير 2840 اهواز، كيانپارس، خيابان شهيد رجايي، بين خيابان 11 و 12
فاز دوپادادشهر 2876 اهوازفاز2پادادشهرايستگاه 6
فدائيان اسلام 2793 كوي فدائيان اسلا م خيابان پارك
فلكه اول كيانپارس 2307 اهوازكيان پارس فلكه دوم
فلكه سوم كيانپارس 2956 اهوازكيان پارس فلكه سوم كيانپارس
كارون 72 خيابان شريعتي بين كيكاوس وكيومرث جنب سقاخانه
كافي 566 خيابان شريعتي مقابل سينماافريقا
كافي خوانساري 1908 اهوازخ شهيدخوانساري بين خ شهيدعظيم وجهانيان
كاوه 295 اهوازخيابان امام روبروي مسجدجزايري
كوتعبداله 1145 اهوازكوت عبداله
كويانقلاب 353 اهوازخ انقلاب روبروي خيابان ارفع (كمپلو)
كويبهداري 3386 اهوازآ رياشهر38متري 10متري دوم
كوي بهروزاهواز 750 اهوازحصيرآ باد(كوي اباذر)
كوي طالقاني 2839 اهواز400دستگاه
كويفاطميه 2317 اهوازكوي فاطميه 20متري نبش خيابان نادري
كويملت 2664 كوي ملت فلكه اقبال
كيانآباد 3714 اهوازكيان آ بادنبش خيابان 22
گروهملي 3446 كارخانجات گروه ملي درمحل كارخانه
گلستان 3720 اهوازگلستان خيابان فروردين
لوله سازياهواز 3876 اهواززيباشهرشركت لوله سازي خيابان زاويه
مجاهدين 1165 اهوازبين خيابان نادري وامام خ مجاهدين
محوطه صنعتي 2911 اهوازنرسيده به زندان كارون
مسير كويانقلاب 1428 اهوازخيابان انقلاب نبش ناصرخسرو
ملاشيه 3743 اهوازسه راه خرمشهرروستاي مل شيه
مليراه 2170 كوي ملي راه خيابان زاويه نبش ليدا
منبعآب 3805 اهوارپشت كوي اباذرمنبع آ ب
ميدان انقلاب 815 اهوازسه راه خرمشهر ميدان انقلاب
ميدانبار 867 اهوازميدان بارفروشان
نبشرازي 2217 اهوازخيابان شريعتي بين رازي ومهران
نبشفرهنگ 4021 اهواز- خيابان سلمان فارسي- نبش فرهنگ
نورد كاويان 3884 اهوازكيلومتر9اهوازخرمشهرشركت نوردكاويان

 

 

 

شعب بانک سپه اهواز

 

نام آدرس دور نگار تلفن1
مرکزی اهواز اهواز ، خیابان نظامی 2226552 2230781
شریعتی اهواز اهواز ، خیبان شریعتی 2224424 2228155
انقلاب اهواز اهواز ، خیابان انقلاب ، بین خیابان امیرکبیر و ناصر خسرو 3789698 3783086
نهضت آباد اهواز اهواز ، خیابان انقلاب ، جنب راهنمایی و رانندگی 3332127 3368922
بازار امام خمینی اهواز اهواز ، بازار امام خمینی ، نبش فردوسی 2223041 2216417
آسیا آباد اهواز اهواز ، میدان خلیج فارس 2253737 2253734
ابوذر اهواز اهواز ، چهار راه اباذر 5523112 5543801
لشگر 92 زرهی اهواز اهواز ، فلکه ستاد ، لشگر 92 زرهی اهواز 3332638 3339240
کمپلو اهواز اهواز ، خیابان لشکر 3799495 3773883
باهنر اهواز اهواز ، کوی باهنر ، بلوار معلم ، جنب تاکسی سرویس احسان 2276790 2276790
بنی هاشم اهواز اهواز ، بنی هاشم چهارراه غزنوی 3799155 3776980
شهید چمران اهواز اهواز ، کیانپارس ، نبش خیابان اول 3387091 3389261
کیان آباد اهواز اهواز ، کیان آباد ، خیابان 30 متری ، نبش خیابان 22 3371523 3370040
گلستان اهواز اهواز ، خیابان فروردین ، بین خیابان دی و بهمن ، جنب مسجد فاطمیه 3326357 3726090
مقاومت اهواز اهواز ، سه راه خرمشهر ، مجتمع تجاری هلال احمر 3786199 3774694
شهید وهابی اهواز اهواز ، کیان آباد ، خیابان وهابی 3911940 3913301
پاداد شهر اهواز اهواز ، پادادشهر ، خیابان دهم 5526002 5548681
پدافند هوایی اهواز اهواز ، جاده کیان پارس ، سه راه اندیمشک 3363249 3363249
کوی ملت اهواز اهواز ، کوی ملت ، فلکه عامری ، پلاک 62 ، مقابل بانک ملی 4471405 4471154
سلمان فارسی اهواز اهواز ، خیابان سلمان فارسی 2218703 2218702
زیتون کارمندی اهواز اهواز ، فلکه چیتا 4435834 4435835
امانیه اهواز امانیه ، نبش خیابان دز 3337799 3368383
آزادگان اهواز اهواز ، خیابان آزادگان 2920881 2920879
کیان پارس اهواز اهواز ، کیانپارس ، نبش خیابان دهم شرقی 3924780 3924782
خیابان 30 متری اهواز اهواز ، خیابان 30 متری ، بین خیابان اهوازیان و رضائی 2922729 2922728
کوت عبداله اهواز اهواز ، کوت عبداله ، مجتمع نمایشگاههای اتومبیل 5568026 5568121
جهاد اهواز اهواز ، خیابان امام خمینی شرقی ، نبش خیابان 10 شرقی 5515588 5515588

 

 

 

شعب و نمایندگی بیمه ایران در اهواز

 

تلفن آدرس کد نمایندگی نام نمایندگی
3367655- 3333981 استان خوزستان شهر اهواز اهواز- خ شهیدچمران(کیانپارس) بین خ 8 و9شرقی پلاک 51 ساختمان گلچین ط دوم سمت راست واحد7 3014 کارون حامی
0611-3380815 -6 – 3380871 استان خوزستان شهر اهواز اهواز- کیانپارس – خ شهیدچمران- نبش خ شش غربی طبقه 2 3027 نوید توسعه زندگی
0611-2260456-7 استان خوزستان شهر اهواز اهواز- میدان خلیج فارس- ساختمان نگین- ط اول 3073 ایمن سازان خوزستان
0611-2229205- 2234454 استان خوزستان شهر اهواز اهواز- خ طالقانی – نبش خ حافظ – ساختمان 101 3076 سپهرجنوب
0611-226722 استان خوزستان شهر اهواز خ دکتر شریعتی جنب گاراژ بختیاری پاساژ باغبان زاده 7141 مبارک
0611-3369369 استان خوزستان شهر اهواز نهضت آباد جنب اداره راهنمائی و رانندگی پلاک 31 7152 کیالوئی
7154 قاریزاده
229989-528200 استان خوزستان شهر اهواز 7212 دهقان
3778922 استان خوزستان شهر اهواز خ انقلاب بین خ فراهانی و هلالی جنب کمیته امداد امام خمینی 7501 حسابیان
2274265-2287779 استان خوزستان شهر اهواز اهواز,کوی باهنر,بلوارمعلم,منازل ترابری,ساختمان پارس یک,طبقه همکف 7522 کیانی
7552 پور مهدوی
20583-28968 استان خوزستان شهر اهواز خ شریعتی جنب چاپخانه پردیس 7607 شباب
3369974 استان خوزستان شهر اهواز فلکه سوم کیانپارس پاساژ گلی زاده کد پستی 61556 7747 فاطمی بهبهانی
3364647 استان خوزستان شهر اهواز فلکه دانشگاه , روبروی پل نمیم پنج اهواز 7762 شایان پور
4433225 استان خوزستان شهر اهواز میدان شهید چهار شیر سابق ابتدای جاده ماهشهر میدان شهید بندر جنب بانک صادرات 7764 مکوندی
445468 7833 آل ناصری
3336266-3333263 استان خوزستان شهر اهواز کیانپارس, نبش خ سروش غربی (جنب پل عابر پیاده) روبروی دبیرستان تقوی 7834 آذرپیکان
3328843 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کوی گلستان خ فروردین جنب مسجد فاطمیه 7893 سیدنعمتیان
0611-459286 7901 پور مهدوی
2217884 استان خوزستان شهر اهواز اهواز خ طالقانی بین سی متری و مسلم روبروی فروشگاه پلاک 233 طبقه دوم 7931 سیلان
0611-224880 استان خوزستان شهر اهواز اهواز خ آزادگان روبروی پمپ بنزین بین خ وکیلی 7932 زرگر
3369971 استان خوزستان شهر اهواز اهواز فلکه ساعت روبروی پمپ بنزین ساختمان فرطوسی طبقه اول پ 11 7993 کشفی
3789221 استان خوزستان شهر اهواز خوزستان, اهواز ,خ اصلی لشکر نبش خ شیوا 8033 حکمت پناه
۳۷۸۲۹۷۹-۰۶۱۱-۰۹۱۶۶۱۲۷۷۱۶ استان خوزستان شهر اهواز اهواز سه راه خرمشهر ساختمان مجتهد زاده طبقه دوم 8058 عوض زاده
3788011 استان خوزستان شهر اهواز اهواز کوی انقلاب ،‌نبش خ ولیعصر و ارفع ، پاساژ امیر ، شماره 102 8085 مرمزی
22249633-22226233 استان خوزستان شهر اهواز اهواز بلوار پاسدارن جنب ترمینال چهارشیر پ603 8232 داودی
2907508-2279696 استان خوزستان شهر اهواز اهواز سه راه با هنر بیمه ایران 8248 رجبی
8258 رضایی
2214711 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, شهید کرمی خراط بین شهید پلاک 166 8301 بهرامی بوانی
8438 مدیح
5524272 استان خوزستان شهر اهواز اهواز خ اباذر نبش کوچه شهید محمدیان پلاک 139/1 8441 دلف زرگان
4475468-4471419 استان خوزستان شهر اهواز اهواز,بلوارپاسداران,نبش عامری,مجتمع سینا,طبقه همکف 8472 چعب
3362784-335849 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کیانپارس نبش خ 18 برج 13 طبقه واحد شماره 13 طبقه همکف 8512 مرادی
2216681 استان خوزستان شهر اهواز خ 24 متری پاساژ تجاری داود مقابل بانک مسکن 8518 رهنمازاده
2234515 استان خوزستان شهر اهواز اهواز , خ اباذر (زند), نبش ادهم 8583 میرزائی گودرزی
0611-3320001 استان خوزستان شهر اهواز اهواز,گلستان,نبش خیابان حجت,بازارچه گلستان 8587 مهری بابادی
8662 کسبان
۲۲۶۲۸۳۹-۰۹۱۶۶۱۶۵۳۴۷ استان خوزستان شهر اهواز اهواز،خیابان شریعتی شمالی(عامری)،نبش خیابان نهج البلاغه،جنب فروشگاه ایساکو 8690 بصری عطار
5534900 استان خوزستان شهر اهواز اهواز خ خمینی (ره) جنب انبار هلائی 8694 کریم زاده
2226682 استان خوزستان شهر اهواز خ شریعتی بین شهید عظیم ولهراسب 8695 کفائی زاده
۰۶۱۱۳۳۳۰۹۷۷ استان خوزستان شهر اهواز اهواز،پیچ استادیوم،روبروی ورزشگاه تختی،مجتمع جهان آرا 8701 طیبی
۰۹۱۲۱۹۶۹۴۶۱ استان خوزستان شهر اهواز اهواز,فلکه پنجم(میدان جمهوری),بلوارجمهوری,نبش خیابان کتانباف 8713 وفایی
3334719 استان خوزستان شهر اهواز اهواز ،‌کیان آباد ، نبش خیابان9 پ 37/1 8766 نقی ترابی
3787422 استان خوزستان شهر اهواز اهواز کمپلو خ شیخ بها نبش خ بنی هاشم روبروی دفتر معاملات‌ملکی دلفی 8943 عطاشنه
5533191 استان خوزستان شهر اهواز اهواز خیابان دهم پادادشهر جنب اداره دارائی 8952 برون
5513997 استان خوزستان شهر اهواز اهواز ،‌بلوار جوادالائمه ،‌بین خیابان 13 و 14 ، پادادشهر 8986 عوض زاده
2245797 استان خوزستان شهر اهواز اهواز ، آسیه آباد ، خیابان کارون ، بین خیابان 6 و 7 9007 میاحی
09166179692-۰۶۱۲۳۲۳۶۷۳ استان خوزستان شهر اهواز اهواز ,ملاثانی,بلوارامام,روبروی خیابان6,کوی قدس 9012 لازمی پور
5538886-09166126278 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, زیباشهر,بین خیابان سوم وچهارم فرهنگیان,روبروی راه بند 9016 راتق
4441176 استان خوزستان شهر اهواز عامری, تقاطع شریعتی و شهید حمیدی طبقه فوقانی درخشان مهر 9055 جویداوی
0611-3777660 استان خوزستان شهر اهواز اهواز خیابان انقلاب فلکه کمپلو سمت راست بین خیابان 8 و 9 9090 طیبی نیا
۴۴۳۸۸۵۳ استان خوزستان شهر اهواز اهواز زیتون کارمندی خیابان زیتون نبش هدایت ساختمان ایگدر طبقه اول 9109 شجیرات
3364447-3334350 استان خوزستان شهر اهواز اهواز امانیه خیابان انقلاب نبش سقراط 9131 شمس آبادی
۳۷۳۰۴۰۰ استان خوزستان شهر اهواز اهواز اتوبان گلستان بالاتر ازدرب غربی دانشگاه شهید چمران پ ۱۴۹ 9136 خبازیان
۵۵۲۰۶۷۳-۰۶۱۱-۰۹۱۶۱۱۱۳۹۴۵ استان خوزستان شهر اهواز اهوازخیابان پادادشهرروبروی شهرداری منطقه۱پاساژعلی واحد۹ 9148 شجیرات
استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خیابان شریعتی بین مریدی و بائینی جنب مسجد الغدیر 9172 هاشمی زاده
استان خوزستان شهر اهواز اهواز, بلوار پاسداران, بین خ زمزم و زمرد ساختمان محمد طبقه دوم 9186 مکوندی
0611-3359119 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, بلوار گلستان, بین خیابان تربت و شیراز, روبروی مدیریت بانک کشاورزی 9217 اماره
استان خوزستان شهر اهواز اهواز, چهارراه سلمان فارسی, نبش خ محمدیان, مجتمع تجاری بهار ط اول پ 36 9250 ابراهیمی راد
06112257737 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, عامری, میدان خرمکوشک, پلاک 37 9312 دهنائی
0611-3372170 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کیان آباد, خ 30 متری نبش خ 18 غربی 9370 عبیاوی
استان خوزستان شهر اهواز اهواز زیتون کارمندی بین فلکه سنگروپارک نبش خیابان فیلسوف 9383 آباده
9455 خالدیان
0611-3748316-09163114922 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, گلستان, خیابان فروردین, بین اقبال و نصرت, روبروی بیمارستان گلستان 9465 سبز قبائی
۳۳۴۲۵۳۴ استان خوزستان شهر اهواز اهواز بلوارگلستان نرسیده به میدان کودک نبش خیابان امنیت 9511 کایدیانی
۰۹۱۶۳۱۳۴۰۵۲ استان خوزستان شهر اهواز اهواز بلوارپاسداران جنب ترمینال مسافربری زاگرس 9546 حیدری کایدان
3333981-3367655 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کیانپارس, بین فلکه اول و دوم نبش خ شهریور شرقی 9557 حسینی خوزانی
۵۵۴۶۲۱۳ استان خوزستان شهر اهواز پادادشهر,بلوارجوادالائمه,خ ۱۸و۱۹غربی,ساختمان فرزاد 9571 عبدالهی
۲۲۹۹۶۶۲-۰۶۱۱ استان خوزستان شهر اهواز اهواز,راهبندایثار,بلوارمعلم,نبش کوی شهروند,ساختمان باورصاد 9578 گل زردان
۳۳۶۲۸۳۰ استان خوزستان شهر اهواز اهواز کیان پارس خیابان شهیدچمران نبش خیابان موحدین طبقه فوقانی پوشاک هاکوپیان 9582 کاه کش حاتمی
0611-3330563 استان خوزستان شهر اهواز اهو از,امانیه,,خیابان عارف,نبش منصفی,پلاک39 9603 صفوی
0611-3783418 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خ انقلاب بین شیخ بهاء و ناصرخسرو پاساژ بهاران مغازه سوم سمت چپ 9620 نادری اصل
استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کوروش, بلوار پاسداران نبش خ کارون 9634 شموسی
۲۹۲۱۹۳۸-۲۲۱۸۰۱۰-۲۲۱۸۰۱۱ استان خوزستان شهر اهواز اهواز خیابان آزادگان بین شریف زاده ومصطفایی ساختمان سدن طبقه اول واحد۱ 9635 فتحی
۲۲۲۳۷۹۱-۰۶۱۱-۰۹۱۶۳۱۰۶۵۹۵ استان خوزستان شهر اهواز اهواز,خیابان شریعتی,نبش خیابان شهید عظیم 9642 محمودی
0611-4436528-09166120609 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, کوروش, خیابان اقبال بین خیابان 2 و 4 9650 بینایی
۳۷۷۵۳۰۲ استان خوزستان شهر اهواز اهواز کوی انقلاب خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش خواجه نصیر پلاک۲۱۹ 9673 عرابی
۵۵۶۰۳۹۵-۰۶۱۱-۰۹۱۶۶۳۱۵۴۴۲ استان خوزستان شهر اهواز اهواز،بلوارآیت اله بهبهانی،کانتکس زبرپل عابرپیاده 30018 عتابی
۲۲۸۶۰۷۴ استان خوزستان شهر اهواز اهواز،باهنر،بلوارمعلم،نرسیده به میدان سه راهی نگهبان،جنب مشاورایلیا 30036 منجزی
استان خوزستان شهر اهواز اهواز, زیتون کارگری, خ علامه پلاک 242 30049 معینی کربکندی
2219126 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, 30 متری بین شمخانی و نبی ئی, ساختمان خیاط زاده پلاک 46 ط اول 30050 سلامات
استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خ امام خمینی (ره), نبش خ ادهم روبروی مسجد آیت اله بهبهانی 30051 روزبان
استان خوزستان شهر اهواز اهواز,گلستان,خیابان قزوین,نرسیده به کوی سعدی,پلاک۶۹ 30052 جعفرزاده افشاری
استان خوزستان شهر اهواز اهواز,عامری,خیابان شریعتی,روبروی بانک صادرات,پلاک۳۴۳ 30057 مرادحسینی
0611-2235821 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خ آزادگان, نبش طالقانی روبروی سینما ساحل ط سوم 30092 اسدی
استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خیابان فرهنگ نبش جمهوری 30137 حمد
۰۹۱۶۶۰۵۷۱۹۷ استان خوزستان شهر اهواز اهواز خیابان زند نبش خیابان سعدی پلاک ۹۳ 30184 شیروانی
0611-4433772 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, زیتون کارمندی, بین خ فرشته و خ فردوس روبروی بانک مسکن 30342 محافل
0611-3368392 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, امانیه, خ سقراط بین خ سپاه و پودات 30380 داریوشی
استان خوزستان شهر اهواز اهواز, پیچ کارون, نبش خیابان 14 پلاک 126 30396 میان آبی
استان خوزستان شهر اهواز اهواز, میدان خلیج فارس, جنب لاستیک بارز 30417 موسوی
۴۴۷۷۲۸۴ استان خوزستان شهر اهواز اهواز کوی ملت بلوارپاسداران بین خیابان آنزان وعامری 30485 عنافجه
0611-2213478-2212577 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خ سلمان فارسی, خ سعدی, نبش سیروس ساختمان نور ط اول 30508 یوسفی
06114443145 استان خوزستان شهر اهواز اهواز,زیتون کارمندی خیابان زاویه,روبروی بیمارستان ابوذر 30515 لرکی
0611-2210545 استان خوزستان شهر اهواز اهواز, خیابان شریعتی بین شمخانی ونبی ئی , پاساژحمادی پلاک 635 30533 کشفی
0611-4463306 استان خوزستان شهر اهواز اهواز,بلوارپاسداران,زرگان,بعداز پل هوایی پلاک 1080 30547 نیسی
استان خوزستان شهر اهواز اهواز,زیتون کارمندی,خیابان زاویه,نبش خیابان حجت,مجتمع امیر 30668 مکوندی
0611-5532511 استان خوزستان شهر اهواز اهواز,پادادشهر,خیابان10,نبش شهیددباغ زاده, 30691 کاظمی شیخ شبانی
۴۴۴۹۵۶۶-۰۶۱۱-۰۹۱۶۶۱۷۰۳۸۶-۴۴۳۱۰۹۹ استان خوزستان شهر اهواز اهواز,زیتون,کارمندی,خیابان کمیل,بین زاهدوزمرد,پلاک ۱۸۱ 30710 میاحی
۰۹۱۶۸۳۱۶۶۰۶-۴۴۳۰۰۱۵ استان خوزستان شهر اهواز اهواز ملی راه فلکه سنگر نبش خاقانی پلاک ۴۴ 30771 نوروزی
۰۹۱۶۳۱۳۲۵۷۰ استان خوزستان شهر اهواز اهواز کوی گلستان خیابان بوستان بین خیابان همدان وخیابان کاشان 30812 ممتازان
۲۲۴۶۰۱۶-۰۶۱۱ استان خوزستان شهر اهواز اهواز،بلوارپاسداران،نبش خیابان شهیدچهارلنگ 30855 فدایی
۳۷۲۲۲۲۰ استان خوزستان شهر اهواز اهوازِ گلستان خیابان فروردین بین بهمن واسفند مجتمع تجاری سکویا 30950 راستی پور
۰۹۱۶۱۱۱۸۲۲۵-۵۵۳۸۰۶۱-۰۶۱۲ استان خوزستان شهر اهواز اهواز ٬ خ شریعتی جنوبی ٬ بین خ رازی و رودکی ٬ پاساژ فرجادی ٬ مغازه سوم سمت چپ 30960 فرجادی
۳۳۷۵۸۹۵ استان خوزستان شهر اهواز اهواز کیان آباد بین خیابان۱۱و۱۲شرقی مجتمع فضیلت 30979 جعفریان
۴۴۶۲۰۳۰ استان خوزستان شهر اهواز اهواز ٬ بلوار پاسداران ٬ نبش خ اصلی ٬ کوی فرهنگیان 30981 سیدطالبی فریدن
۳۳۷۱۴۷۹ استان خوزستان شهر اهواز اهواز ٬ خ وهابی ٬ بین خ ۲۱و۲۰ کیان آباد 30997 کردانی
۰۹۱۶۱۱۱۳۹۴۶ استان خوزستان شهر اهواز اهواز ٬ ملی راه ٬ خ شهید بهشتی ٬ نبش خ انوری ٬ پاساژ بهرامی ٬ پلاک۳ 31018 مختارباف
۴۴۴۹۹۷۷-۵-۴۴۴۹۰۰۴ استان خوزستان شهر اهواز اهواز ملی راه خیابان زاویه نبش خیابان خاقانی 31034 دورشی

 

 

 

 

 

شعب و نمایندگی بیمه آسیا در اهواز

 

تلفن آدرس کد نمایندگی نام نمایندگی
0611-3329597 اهواز:بلوار فروردين،بين آذر و دي،پلاك 129. 0166 شركت خدمات بيمه اي پادسبز زندگي
0611-2215032 – 2218027 – 09166143467 اهواز خ طالقاني نبش فردوسي ساختمان 601 0218 حميد شيخ السلامي
2233538- 09166151356 اهواز خ آزادگان (24 متري)پلاك 2/3011 0724 محمد داودي
0611-3333562-3336530 – 09166096037 اهواز خ انقلاب جنب اداره راهنمائي پ 334 0998 حسن آبدار
0611-4441513-4454648 – 09163047054 اهواز فلكه 4 شير نبش خيابان 17 شهريور ، روبروي معاونت شهرداري منطقه 3 ، پلاك 5 ط 1 2352 محمد نيكونهاد حسيني
0611-3363940- 09166136526- 09166136526 اهواز امانيه نبش خيابان سقراط ساختمان اقبال پلاك 86 طبقه اول واحد 3 2386 علي حريري
0611-5527215 اهواز خ شريعتي م الغدير جنب مسجد الغدير پ 3 ط همكف 2693 صديقه جمالي هندري
0611-4431629 اهواز – خ زيتون كارمندي – نبش خ عباسي- پاساژ كاهكش (شقايق) -ط 2 2722 طوبي عليخاني
0611-3791881 اهواز ، خيابان بني هاشم ، بين زينب و فرهاني پلاك 585، طبقه همكف 2879 سيد طاهر موسوي
4475014-4483609 اهواز – كوي ملت -بلوار پاسداران – بين خيابان اقبال و خيابان مهر- پلاك 952 – جنب بانك تجارت-طبقه اول 3078 سيدعادل موسوي
0611-4456032/09163086511 اهواز: بلوار پاسداران ، جواهري ، نبش وزيري 3105 غلامرضا مكوندي
0611 – 4433029 اهواز: خيابان زيتون كارمندي ، خيابان حجت ، جنب آزمايشگاه دكتر نقاش ، پلاك 156، طبقه بالاي همكف 3136 فاطمه سليمانيا
0611-4460753-4465470-09163079008 اهواز كوي ملت خيابان دانيال روبروي داروخانه دكتر رئيسي ، پلاك 6 طبقه همكف 3161 شهاب بيرگاني نيا
0611-3382530-3382532/09161138224-09169166606 اهواز: كيان آباد ، خيابان اروند (30متري ) ، نبش نهم شرقي ، طبقه همكف 3240 سيدحسين موسوي
2923070-80 اهواز خيابان دكتر شريعتي بين مصطفايي و شريف زاده پلاك 262 طبقه اول 3524 صادق چوبين
0611-2238688 اهواز خيابان 24 متري نبش خيابان شمخاني 3665 عبدالعظيم شم خاني
0611-3758184/09163197047-09169030730 اهواز:كوي پرديس،مجتمع رضوان3،مغازه2(پرديس)،طبقه همكف 3692 سيد هاشم موسوي
0611-5564056 اهواز ، اتوبان آيت الله بهبهاني ، بين خيابان كوثر 3 و 4 ، طبقه همكف ، كدپستي 6186913137 3718 آرمين قنبري
0611-3729141/09163097945 اهواز:گلستان ، خيابان بوستان،نبش بلواركارگر،طبقه همكف 3745 مدينه گنج پورموردفل
0611-5511589 اهواز خيابان جواد الائمه جنب دفتر پست طبقه همكف كدپستي 6184734911 3898 سياوش ملك زاده
0611-4431916 اهواز خيابان حجت بين زاويه و زهره پلاك 4 طبقه همكف 3986 افسانه اسدي
0611-2274521 اهواز ، خيابان لوله سازي ، روبروي كوي پليس ، جنب ايستگاه اتوبوس ، ساختمان سجاد 4035 ثريا كريمي
3374226-7 اهواز ، خيابان كيان آباد ، بين 19 و 20 شرقي ، پلاك 49 ، طبقه همكف 4068 نسرين اسكندري
0611-3389132 – 3 اهواز، خيابان شهيد چمران، بين خيابان 13 و 14 ، پلاك 6 ، طبقه 6. 4154 رضا رشيدي
06112284383 اهواز-سه راهي باهنر – روبروي راهنمايي و رانندگي-ط1 4162 آزاده بهدادفر
0611-5536326-7 اهواز، خيابان زند(اباذر)، بين حق بين و اتوبان آيت اله بهبهاني ، طبقه همكف. 4167 عليرضا طاهري پور
0611-4476740 اهواز ، خيابان اقبال ، بين اقبال 18 و 20 ، طبقه همكف 4210 مهرنوش رادهوش

 

 

 

شعب و نمایندگی بیمه دانا در اهواز

 

تلفن آدرس کد نمایندگی نام نمایندگی
٣٣٦٤٦٢٦ اهواز – كيانپارس – نبش خ شهريور – پ ٣٣ بيمه دانا
٢٢٢٢٤٧٦٥ اهواز – بيست وچهارمتري نبش شهيد رستگاري – پ ٥٣ 1001 بيمه دانا
٢٢٢١٠٠٠ اهواز – خ طالقاني – روبروي طلافروشان – ط سوم – ساختمان درخشان 1253 بيمه دانا
٢٢١٦٤٩٤ اهواز – خ نادري – نبش خ كندي – ساختمان هدايتي فر – ط دوم 1272 بيمه دانا
٣٣٦٣٤٧٢ اهواز – خ انقلاب – جنب اداره راهنمائي و رانندگي – پ ٢٥ 1276 بيمه دانا
٢٢٢١٧١٩٤ اهواز – ميدان شهداء- خيابان غفاري- نبش ٢٤متري – ساختمان عجم – طبقه اول 1449 بيمه دانا
٨٨٥٣٤٣ اهواز – خ انقلاب -بين اميركبيروناصر خسرو – جنب بانك سپه – ساختمان خاني – طبقه اول 1457 بيمه دانا

 

 

 

شعب و نمایندگی بیمه پارسیان در اهواز

 

تلفن آدرس کد نمایندگی نام نمایندگی
3754050- 3754041 اهواز، بلوار فروردين،خيابان بهمن،مجتمع پاسارگارد،طبقه دوم،واحد 5 475010 افسانه یاری
06112235355-2235169 اهواز، خيابان آزادگان(24 متري)، مابين خيابان شريف زاده ومصطفايي ، نبش بيمارستان امام، ساختمان سدن، طبقه اول 572020 امین عالی رضایی
2262417-0611 اهواز ـ زيتون كارگري ـ خيابان كارون ـ نبش خيابان دوم 572040 مرتضي صميمي
06113723851 اهواز ، گلستان،‌بهارستان ،بلوار نارنجستان، مجتمع تجاري نارنجستان، واحد 20 572180 سیده فاطمه زاهدی
3764380-0611 اهواز،كيانپارس،نبش خيابان خرداد غربي،ساختمان نور،پلاك 50/2،طبقه اول 572240 عبدالعظیم شهروز
2922813-0611 اهواز -خيابان سي متري – نبش غضنفري -پلاك 974 – طبقه اول 572270 نسترن رستگاران
3207196-0611 اهواز- پرديس- 32 متري گلشن- جنب كابينت سازي عباسي 572280 سمیه عباسی زاده
4475633-0611 اهواز- كوي ملت-بين خيابان اقبال و خيابان مقيمي- خيابان شهيد بهائي- پلاك15 572320 ندا منجزي
06114439079 اهواز ،بلوار پاسداران،سه راه فرودگاه،مجتمع شمس،طبقه2،واحد 3 572340 سولماز صفی خانی
4482590-0611 اهواز،خيابان كوروش،حدفاصل خيابان دوم و چهارم،كدپستي6164714916 572420 سمیه مدرس نیا
6114442561 اهواز، منطقه زيتون كارمندي،بعد از فلكه چيتا،بين ظهرابي و هدايت 572430 فرشاد فتحی
4443533-0611 اهواز ،زيتون كارمندي،خيابان زيتون،نبش خيابان شهيد عباسي ،مجتمع شقايق،طبقه اول 572470 فرزانه حسام
3368434-0611 اهواز- خيابان امانيه- خيابان سقراط- بين پورات و سپاه- پلاك 95 572540 موسي زراسوند ميرزا
09178219708 اهواز-خيابان انقلاب- كمپلو- خيابان ناصرخسرو جنوبي- نبش پورداود- پلاك 170 572560 روح اله صادقي
4474204-0611 اهواز- كوي ملت- بلوار پاسداران- نبش خيابان اقبال و عامري- جنب بانك رفاه- پلاك 3 572570 سمانه نوري
2244760-0611 اهواز- كوي ابوذر- خيابان ششم- پلاك 66 572610 عبدالنبي عبدالسيدي ملا ثاني
06415539874 اهواز، خيابان ششم پادادشهر، نبش خيابان شهيد سلطاني 572660 سیدرضا رشیدی فرد
5513087-0611 اهواز،چهارراه آبادن،خيابان امام خميني،حد فاصل بزرگ ره بهبهاني و كمپاني،پلاك 739 572740 عقیل یاموسی
6004479-0916 اهواز، منطقه ملي راه، خيابان مهران، نبش انوشه، خيابان زهره 572830 آزاده هاتفی غیبی
2250650-0611 اهواز – خيابان شريعتي – نرسيده به پل سياه – خيابان عامري – خيابان نهج البلاغه – پاساژ نبهاني – طبقه همكف 572850 ناديه سياحي طائي
4433690-0611 اهواز – زيتون كارمندي – خيابان زاويه – نبش حجت – پاساژ امير 572860 دل آرام جهانگيري
2251462-0611 اهواز،خيابان شريعتي،كدپستي61737766183 572870 احمد مشای زاده
3359398-0611 اهواز، گلستان، كوي سعدي، بين خيابان تربت و كاشان، پلاك 50 572890 حمیدرضا مزارع
06112260534 اهوار،زيتون كار’گري،خيابان چهارلنگ،پلاك35 572900 میترا فولادی ولی زاده

 

 

 

شعب و نمایندگی بیمه ما یا ملت در اهواز

 

تلفن آدرس کد نمایندگی نام نمایندگی
2285214 – 0611 صد دستگاه ، بلوار معلم، نبش كوي شهروند طبقه اول 1052 حسينعلي شهيدي
3-2231772-0611 خيابان شريعتي شمالي، نرسيده به پل سياه، پلاك 522 109 محمدجواد اميني
3770947-0611 خيابان انقلاب خيابان زينت نبش خيابان پور داود 1810 سميه پام
4434581-0611 ملي راه،خيابان فردوسي،مركز تجاري ملي راه، طبقه سوم، واحد48 1774 نسترن انداوه
2239113-0611 خيابان 30متري بعدازچهارراه نادري روبروي پاساژ فرهادي ساختمان خرم طبقه دوم 1748 محمد مراد اصلاني
2288206-0611 كوي نبوت بلوار دماوند بين الوند و زاگرس روبروي دادگاه انقلاب 1478 فرهاد الوندي جعفري
4440454-0611 زيتون كارمندي خيابان مهران بين زيتون وزهره جنب درمانگاه مليراه 1464 محمد سركهكي پور
3326184-0611 بلوار گلستان مابين فرهنگ شهر وشهرك دانشگاه نبش خيابان ساعي6 1426 ميثم فتح الله حاجي مرتضايي
4440065-0611 شهرك شاهد خيابان 1 مجتمع امير سام 5 پلاك 47 1425 علي الادين
3378084-0611 خيابان سي متري اصلي كيان آباد ، حد فاصل خيابان 27 و 28 1401 مهرداد قصدي
3727865-0611 خيابان گلستان خ كارون غربي نبش شمس مجتمع تجاري گلستان پلاك16 1399 مريم گرمسيري
2253325-0641 خيابان كشاورز، بين خيابان حبيب ابن مظاهر و انقلاب، ط همكف 1376 معصومه حاجت پور
2232798-0611 خيابان سي متري، نبش خيابان شهيد نبي ئي، پلاك 54 1375 بيژن اكبري
3382626-0611 كيان آباد 18 متري اول سپهر شرقي پلاك 22 1360 فريماه استركي

 

 

 

شعب و نمایندگی بیمه رازی در اهواز

 

تلفن آدرس کد نمایندگی نام نمایندگی
3728545-0611 – 9360637508 اهواز – خيابان گلستان – خيابان سعدي – بين نرگس و قريشي – ساختمان فردوس 220414 الهائي زينب
5525640 – 5512666 – 0611 اهواز-كوي فاطميه – نبش خيابان كافي – پلاك 109 220217 بهنامي نيا ليدا
06113914788-09161911135 اهواز -كيان پارس-فلكه سوم-جنب بانك صادرات-ط فوقاني 220633 جعفريان سيد محمود
3383112 -0611 اهواز – كيانپارس – خ اصلي – نبش 13 غربي – طبقه فوقاني پيتزا پيتزا 220240 حاطمي كاهكش نونا
06115554058-09166044770 اهواز-جاده كوت عبداله-شريعتي 2-نبش خ 10-جنب خياطي سيد 220629 حسيني فر زهرا
3798582-3782141- 0611 اهواز- كمپلو- خ انقلاب- بين ارفع و وليعصر- پاساژ امير- واحد شماره 1 220126 حمادي جواهر
3335921 – 0611- 9163076762 اهواز – خيابان كيانپارس – فلكه دوم – پهلوان غربي – پلاك 66 220392 خوشنويس حسيني آرش
06115535862-09166302048 اهواز -پادادشهر-خ دهم-مجتمع هيراد-واحد 78 220681 ستاره آسمان سحر
2202876 – 0611 – 09166126109 اهواز – بلوار سلمان فارسي – نبش خيابان گندمي 220396 سقازاده حميد
2218673-0611-09166145790 اهواز – خيابن دكتر شريعتي شمالي-بين مصطفايي و شريف زاده 220425 عبدالهي رضا
5549663- 0611 اهواز- بلوار آيت ا….بهبهاني – جنب نمايندگي ايران خودرو زيبايي 2404 220332 فتحي مينا
06113782561-09169000864 اهواز-كمپلو-خ انقلاب-چهارراه شيخ بهايي 220809 فريور حسين
5519231-0611 اهواز-خ زند نبش خ شهيد كرمي 220486 لاله زاري مريم
06113914788-09163071342 اهواز-فلكه سوم-نبش مهين غربي-پاساژ سيامك 220799 مرتضوي مهري
4443812 – 0611 اهواز – خ زيتون – بين فلكه چيتا و فلكه پارك – نبش خ هدايت – طبقه دوم 220265 نژاد حسن پيمان
06112239800-09166017324 اهواز -خ آزادگان-خ شهيد شمع خاني-پ 11 220682 نصيري فر سميه

 

 

 

 

 

شعب و نمایندگی سایر بیمه ها در اهواز

 

شعب بیمه کارآفرین

تلفن آدرس کد نمایندگی نام نمایندگی
5529224 اهواز- پادادشهرنبش خيابان چهارم پلاك 261طبقه 1 1139 محسن مراد اشكفتي
3781122 اهواز-خ كمپلو-اميركبير جنوبي-نبش خ كاشف-پ6 1208 قاسم سعيداوي
5-2922924 اهواز-خ آزادگان-نرسيده به پل سياه-خ قاسمي-نرسيده به خ فردوسي-پ21 1238 بهروز رضايي
3912412 اهواز-كيان آباد – خ 30 متري- بين خ 9و10 شرقي 1302 علي پورمهدوي
4442460 اهواز-خ زيتون كارمندي-خ زاويه-رو به روي شركت تعاوني روستاييان 1432 ندا صفايي نژاد
3922808 اهواز-خ خرمكوشك-مقابل پمپ بنزين-ط2 1794 علي آب شناس
3320068 اهواز-خ بوستان-نبش كارون غربي-پ53-ط همكف 1797 سيده فرزانه حسيني فالحي
4474480 اهواز-خ كوروش-نبش خ 8 اقبال-پ27-ط2-واحد8 1942 سيد رضا قدسي مآب
5543560 اهواز-خ پادادشهر-خ پيروزي-نبش خ 14-پ 267-ط همكف 2004 فاطمه خباز طراحي
2218570 اهواز-24متري خ آزادگان-نرسيده به پل سياه-پ313-ط 1 1749 رحمان افخمي
2922361 اهواز- خ نادري شرقي- بين فرهنگ و آذر 1935 مريم فدائي
2224545 اهواز-خ امام شرقي-نبش گندمي-ط فوقاني بانك ملي-ط1-واحد3 2171 كبري جوخي پور
3371474 اهواز-كيان آباد-حدفاصل خ 19 و 20شرقي-طبقه همكف 1183 مريم نجفي زاده
3772316 اهواز – خيابان كمپلو – امير كبير شمالي – بين لادن و اعتصامي 2343 روزبه مسيحي
3377014 اهواز – خيابان كيانپارس – خيابان ايدون – بين 13 و 14 – پلاك 83 – طبقه 7 – واحد7 2479 فواد مهاجري نژاد
3342231 اهواز – پرديس – خيابان گلبهار – جنب بنگاه عرشيا – طبقه همكف 2649 ساناز چيت زن
3779261 اهواز – خيابان بني هاشم – بين اميركبير و كيان – بالاي مبل فروشي نجوم – پلاك 224 – طبقه 2 2617 زهرا سياحي زاده
3911574 اهواز-خ کيان آباد-خ 18 متري غربي دوم-پ 56 2737 سيده سميرا محقق پور
2235987 اهواز – خيابان كاوه – نبش مسلم – پلاك 200 – واحد 4 2754 ويدا ميرزائي نشرودي
5531285 اهواز-خيابان زند-نبش خيابان علم-جنب شيريني فروشي کاکائو-پلاک 177 3059 عبدالکريم شير محمدي اهوازي

 

 

 

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *