امیرحسین صادقی، بازیکن سابق استقلال و تراکتورسازی به دلیل طلب از باشگاه‌های سابق خود شکایت کرد.

شکایت صادقی از استقلال و تراکتورسازی در کمیته انضباطی AFC ثبت شد.