نویسنده: ابوالفضل نوری

0

تقويم نمايشگاهی نمایشگاه بین المللی اهواز

تقويم نمايشگاهی نمایشگاه بین المللی اهواز ردیف عنوان نمایشگاه تاریخ 1 سومین نمایشگاه سرگرمی، کودک و نوجوان 01/02/93 لغایت 05/02/93 2 نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و ماشینی 01/02/93 لغایت 05/02/93 3 ششمین نمایشگاه خانه...