دسته: بهبهان

0

معرفی کامل شهرستان بهبهان

بهبهان   بِهبَهان يکي از شهرهاي استان خوزستان در ايران است. به استناد دانشنامه ايرانيکا شهر بهبهان با جمعيت شهري حدود 202,00 نفر (بر اساس سرشماري سال 1986) مرکز شهرستان بهبهان نيز است.اين شهر...