دسته: متخصص راديولوژى

0

متخصص راديولوژى در اهواز

دکتر شاهزاده Dr Shahzadeh آدرس: اهواز، خیابان سلمان فارسی ، خیابان خسروی ، کوچه شهید غریب ، پلاک ۵   تلفن:  ۲۲۲۶۵۴۶   دکتر اردشیرزاده Dr Ardeshirzadeh آدرس: اهواز، خ سلمان فارسی شرقی ، کوچه بهزادی...