دسته: مکان های تجاری هواز

0

مرکز خرید زیتون در اهواز

مرکز خرید زیتون یکی از مراکز شهر اهواز است که در شش طبقه با زیربنایی بالغ بر ۷۶۰ متر است، این مرکز خرید دارای ۱۷۲ واحد تجاری با ابعاد ۱۴ تا ۲۵ مترمربع است....