برچسب: آزارو اذیت دختران

0

جزییات آزارو اذیت دختران در پراید ۱۱۱

کاراگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شدندمتهمی را دستگیرکنند که در پوشش مسافر کشی اقدام به آزار و اذیت زنان و دختران پایتخت می کرد تحقیقات از متهم دستگیرشده ادامه دارد ....