برچسب: آلودگی هوا

0

هوای اهواز در وضعیت «بسیار ناسالم» قرار گرفت

 شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت ۱۰ صبح امروز به عدد ۲۳۳ رسید و در وضعیت «بسیار ناسالم» قرار گرفت. شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در...

0

هوای اهواز در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت

شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت 11 امروز به 286 رسید و در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت. شاخص آلودگی هوا(AQI) معیاری برای سنجش میزان آلودگی هواست.  وقتی میزان AQI کمتر از ۵۰ باشد...