برچسب: اجرای طرح جنگلانه در ایذه

0

اجرای طرح جنگلانه در ایذه

 فرزاد حسین‌پور، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ایذهگفت: طرح جنگلانه با کاشت یک هزار دانه بذر بادام در عرصه منابع طبیعی در همجواری روستای کوهباد و 500 اصله نهال بلوط در کوچه های این روستا در راستای احیا...