پنجشنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۶
» برچسب : ‘تصمیم جدید’

تصمیم جدید احمدی نژاد

تصمیم جدید احمدی نژاد

۱۵ / ۰۸ / ۱۳۹۵

زمانه احمدی‌نژاد نیست، دست او برای حضور در هر معادله انتخاباتی بسته شده است. او گرچه این روزهای بعد از توصیه به عدم کاندیداتوری باز هم محله به محله و شهر به شهر می‌رود اما تبدیل به مرد لبخند در عکس‌های سلفی شده است. تا همین چند هفته پیش خودش را...

http://ahvaz.info/#