شنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۵
» برچسب : ‘خط فقر’

خط فقر چقدر است؟

خط فقر چقدر است؟

۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵

خط فقر غالبا به صورت رسمی از سوی دستگاه های اجرایی اعلام نمی شود از این رو گمانه زنی های فراوانی در این زمینه وجود دارد . در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر را برای خانوار ایرانی یک میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه اعلام کرده است ،...

http://ahvaz.info/#

چرا دستمزد کارگران بر اساس خط فقر تعیین نمی‌شود؟

خط فقر چقدر است؟

۲۳ / ۰۹ / ۱۳۹۵

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صرف نظر از مرکز آمار یا بانک مرکزی هر مرجع دیگری که نسبت به استخراج رقم سبد معیشت کارگران اقدام کند نمی‌تواند منکر فشار هزینه‌های سرسام آوری شود که به کارگران تحمیل شده است. وی افزود: وقتی کارگری با ۸۵۰ هزار تومان نمی‌تواند...

دولت آقای روحانی چند ماه دیگر سرکار است، نفر بعدی رویکردها را عوض کند، باید مدیران فاسد کنار بروند و افراد جهادی سر کار بیایند.

دولت آقای روحانی چند ماه دیگر سرکار است،  نفر بعدی  رویکردها را عوض کند، باید مدیران فاسد کنار بروند و افراد جهادی سر کار بیایند.

۰۲ / ۰۹ / ۱۳۹۵

ابراهیم رزاقی استاد برجسته اقتصاد گفت: وقتی فقر و بیکاری بیشتر می‌شود، نا امیدی  مردم بیشتر می‌شود، البته مردم نمیدانند که سیاستهای مختلف اقتصادی از جانب دولتها دنبال می‌شود اما نتایج این سیاستها در یک چارچوب کلی دیده می‌شود. وی افزود، دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد سیاستهای لیبرالی...

احمدی نژاد با سفره‌های مردم چه کرد؟

احمدی نژاد با سفره‌های مردم چه کرد؟

۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۵

آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد در حالی که طی این بازه زمانی نسبت جمعیت خانوار به افراد صاحب درآمد کاهش یافته، اما درآمد خانوار افزایش نیافته بلکه برعکس متوسط درآمد هر نان آور کمتر شده است. همچنین گزارش مشترک سه وزارت خانه نشان می دهد در حال...

http://ahvaz.info/#