برچسب: رضائیان

0

تیر خلاص بر‌انکو بر پیکره ر‌ضائیان

بازگشت رامین ر‌ضائیان به پرسپولیس دیروز دوباره به جریان افتاد اما بر‌انکو در بدو ورود به ایران همچنان بر مواضع قبلی خود در مورد رامین ‌رضائیان پا فشاری کرد. سرمر‌بی پرسپولیس همراه با دستیاران...

0

شرح دانشگاه آزاد اهواز

معرفی دانشگاه آزاد اهواز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نخستین واحد دانشگاه آزاد اسلامی در استان خوزستان بوده‌است که در سال ۱۳۶۲ با یک رشته ریاضی کار خود را آغاز کرد. وجود پاره‌ای مشکلات...