برچسب: زنان عرب خوزستان

0

زنان عرب خوزستان در گذر تاریخ؛ از تربیت نیروهای ضد استعمار تا حفاظت از پوشش اصیل اسلامی

برخورداری از نیروهای غیرتمند در جنگ با استعمارگران و بعدها مقاومت در برابر ارتش بعث از جمله ویژگی‌های مردم مرزنشین خوزستان است که با دست خالی هم در برابر دشمن تا دندان مسلح می‌ایستند....