برچسب: شهرویی

1

بامعترضان متخلف حادثه بهبهان برخورد می شود

استاندارخوزستان اظهارداشت : با متعرضین متخلف روستای شهرویی بهبهان برخورد قانونی می شود. قرارنیست که هرجا کارها پیش نرفت مردم جاده مواصلاتی را مسدود کنند!! دکترمقتدایی بااشاره به اینکه گاز بید بلند 2 یک...

0

شرح دانشگاه آزاد اهواز

معرفی دانشگاه آزاد اهواز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نخستین واحد دانشگاه آزاد اسلامی در استان خوزستان بوده‌است که در سال ۱۳۶۲ با یک رشته ریاضی کار خود را آغاز کرد. وجود پاره‌ای مشکلات...