برچسب: علوم پزشکی آبادان

0

انجام 16000 ماموریت توسط اورژانس دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 96

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان، شهرام مقام، اظهار کرد: مرکز فوریت‌های پزشکی آبادان در یک سال گذشته 16 هزار و 926 مأموریت را به ثبت رساند. وی افزود: از...