برچسب: مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان

0

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان پس از 25 سال در میانه ماندن یا رفتن!

شاید برای ما نسل سوم و چهارمی‌ها جالب باشد که یک مدیر چگونه می‌تواند بیش از 25 سال بر مسند مدیرکلی یک نهاد تکیه بزند و آب از آب تکان نخورد؛ به تعبیر مقام...