برچسب: واحدهای تولیدی بزرگ خوزستان

0

مشکلات واحدهای تولیدی بزرگ خوزستان درحال بررسی است

 امید حاجتی در نشست اقتصاد مقاومتی خوزستان در سرسرای شهید رجایی استانداری بیان کرد: ساختار صنعتی خوزستان به گونه ای است که 80 درصد درآمد و تولید استان توسط واحدها و صنایع تولیدی بزرگ...