برچسب: پایگاه های اسکان مهمانان نوروزی خوزستان

0

پایگاه های اسکان موقت فرهنگیان در استان خوزستان

استان نام پایگاه اسکان آدرس تلفن خوزستان آبادان کوی کارگر، جنب استادیوم تختی، بلوار پرویز دهداری، کانون آزادگان 06153320023 – 06153323470 خوزستان اروند کنار نهرقصر اداره آموزش و پرورش، روبروی آتش نشانی 06153392279 –...