برچسب: کاهش سهمیه سوخت

0

کشاورزان خوزستان خواستار توقف کاهش سهمیه سوخت شدند

تجمع کشاورزان صبح امروز در ورودی اهواز (مسیر تصفیه شکر) برگزار شد، در این تجمع کشاورزان با متوقف کردن تراکتورهای خود در این مسیر، نسبت به کاهش سهمیه سوخت در کشت پائیزه امسال اعتراض...