برچسب: 1 غیردولتی 2 ملی

0

تروریستهای حومه دمشق سلاح های خود را تحویل ارتش سوریه دادند

طبق توافق صورت گرفته بین نیروهای ارتش سوریه و افراد مسلح امروز یکشنبه مسلحین در حومه دمشق سلاحهای سنگین خود را تحویل ارتش سوریه دادند. براساس گزارش «رویترز» طبق توافق صورت گرفته، مسلحین در...

2

لیست دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی اهواز- استان خوزستان

جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن   پسرانه آزادگان عادی-دولتی 1 جاده گلستان روبروى فرهنگ شهر 3322746   پسرانه شهدائ عادی-دولتی 1 امانیه خ دکترفاطمی روبروى مقرنیروى انتظامی 3331238 3330881   پسرانه شهیدبهزادبراتی عادی-دولتی...

0

لیست مدارس راهنمایی اهواز – استان خوزستان

جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن   پسرانه آزادگان عادی-دولتی 1 جاده گلستان روبروى فرهنگ شهر 3322746   پسرانه شهدائ عادی-دولتی 1 امانیه خ دکترفاطمی روبروى مقرنیروى انتظامی 3331238 3330881   پسرانه شهیدبهزادبراتی عادی-دولتی...