برچسب: 14جنب

0

اقدام زشت مسافر هواپیما با یک دختر هنگام پرواز / هواپیما مسافر کم داشت و …

این مرد که چاد کامرون 26 ساله است به جرم آزار و اذیت دختر 13 ساله بازداشت شده بود. طبق تحقیقات پلیس متهم با وجود صندلی‌های خالی زیادی که در هواپیما  او  روی صندلی‌ای...

0

لیست مدارس ابتدایی اهواز

  جنسیت نام نوع ناحیه آدرس تلفن پسرانه استادشهریار عادی-دولتی 1 گلستان پیچ شهرک دانشگاه 3320082 پسرانه دوشهیدطیبی عادی-دولتی 1 کوى پردیس مقابل مجموعه مسکونی پردیس یک 3328550 پسرانه شهداى نوردولوله عادی-دولتی 1 اهواز...